Evaluer bedømmelsen som kreves for å løse problemer i den aktuelle jobben

Situasjon er viktig. Det vet vi. Samtidig hender det at også dyktige mennesker tar feil beslutninger i noen situasjoner. Å designe et godt verktøy for å evaluere situasjonbedømmelse krever kompetanse og erfaring, samt innspill fra spesialister.

I cut-e er vi klar over disse tingene – og vi utvikler tester for situasjonsbedømmelse som er unike og gjenspeiler de daglige beslutningene som personer i spesifikke stillinger må ta, enten de er kabinpersonale, kundeservicerepresentanter, selgere, hotellansatte eller har andre stillinger vi har utviklet slike tester til. 

Kunder som bruker situasjonsbedømmelse fra cut-e

cut-e-forskjellen – vi overlater ingenting til tilfeldighetene!

Vi kombinerer vår psykometriske know-how og unike evalueringsmetode med innspill fra eksperter på fagområdet for å lage realistiske situasjoner og naturlige svaralternativer. 

Vi tester alltid en prototype-versjon, analyserer dataene og gjør de nødvendige endringene av spørsmålene før vi går LIVE. Denne valideringen før lansering sikrer god validitet og en dokumenterbar ROI. 

Spørsmålsformatet med "poengfordeling", der kandidatene rangerer de ulike svaralternativene, gir oss mer informasjon fra hvert spørsmål og gjør det mulig å se nyanser i bedømmelsen – og kandidatene liker dette formatet! 

Tester for situasjonsbedømmelse fra cut-e: hvorfor bruke en? 

 • Effektivitet: Screening av et høyt antall kandidater tidlig i prosessen 
 • Kvalitet: God evne til å forutse fremtidig ytelse
 • Engasjement: Håndterer kandidatenes forventninger til rollen med realistiske jobbscenarioer 
 • Sikkerhet: cut-e sin unike evalueringsmetode generere en "poengnøkkel" som er vanskelig å gjette 
 • Rettferdighet: Ubetydelige gruppeforskjeller for spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse betyr at forutsetningene er de samme for alle som fullfører testen

Tester for situasjonsbedømmelse fra cut-e – bruksområder og fordeler

 • Tester/spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse er kontekstrike verktøy som brukes tidlig i rekrutteringsprosessen, og passer best til stillinger på mellomnivå med mange søkere 
 • Vanligvis jobbspesifikt: designet og validert for en spesifikk jobb i en spesifikk organisasjon 
 • Søkerne blir stilt overfor reelle arbeidssituasjoner, og får følgende spørsmål: Hva ville du gjort i denne situasjonen? 
 • Søkerne kan enten velge forslag til tiltak eller rangere hvor passende tiltakene er 
 • Svarene sammenlignes med ekspertenes vurdering av hva som er riktig tiltak i situasjonene 
 • En totalsum for egnethet til stillingen beregnes og brukes til å sile ut kandidater som er dårlig egnet (ca. 30 til 50 % av søkerne kan screenes på dette stadiet) 
 • Det er mye i faglitteraturen som bekrefter at spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse (SSB) gir gyldige og riktige data. 
 • Kandidatene liker SSB-er fordi de har en tydelig relevans for stillingen

cut-es nye kommunikasjonsspill

cut-e har lansert et nytt psykometrisk kommunikasjonsspill med tilpasningsmuligheter: chatAssess. Dette kraftige situasjonsbedømmende verktøyet, basert på chatprogrammer, kan brukes før eller sammen med personlighets- og evnetester for å berike seleksjonsprosessen. Kandidaten mottar meldinger fra «kollegaer» med spesifikke spørsmål eller forespørsler om råd. Kandidaten velger en melding fra en liste med predefinerte svar i real time. På denne måten henter chatAssess inn ytterligere innsikt i en kandidats atferd og hvordan de sannsynligvis vil reagere i møte med jobbrelevante scenarier. chatAssess kan tilpasses alle roller, på alle nivåer, i alle organisasjoner, og er optimalisert for mobil, men virker sømløst på nettbrett, laptop og desktop.

Intervju: Evaluering av situasjonsbedømmelse med cut-e

Vi intervjuet grunnleggeren av cut-e, Andreas Lohff, om hva som gjør situasjonsbedømmelse fra cut-e annerledes? Hvordan er prosessen rundt utarbeidelsen av en spørreundersøkelse eller test for situasjonsbedømmelse? Hvem fungerer det best for? Og hva er det som gjør at situasjonsbedømmelse fra cut-e fungerer så bra?

Situasjonsbedømmelse – test eller spørreundersøkelse?

I bransjen kalles det noen ganger en test og noen ganger en spørreundersøkelse. Et Google-søk viser at "situational judgement tests" (tester for situasjonsbedømmelse) søkes 25 ganger oftere enn "situational judgement questionnaires" (spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse). Derfor bruker vi "test" i dokumentasjonen vår for evaluering av situasjonsbedømmelse. I cut-e vil vi helst bruke "spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse", siden de ser ut og føles mer som spørreundersøkelser enn tester (de har ikke riktige/feil svar og gjennomføres ikke på tid). 

Bruken av "test" i denne sammenhengen er også påvirket av den historiske bruken av slike verktøy i Amerika, der en test for situasjonsbedømmelse måler en grad av kunnskap og dermed korrelerer med IQ. I arbeidet vi gjør for kundene handler alt om å se på atferd i spesifikke situasjoner, derfor fokuserer vi mer på type atferd, motivasjon og verdier. Dette, kombinert med mer spesifikke evnetester, gir et helhetlig bilde.

Dubai Duty Free om cut-e

"We thought it was important to include an element of the Dubai Duty Free context as well. The result was a customised situational judgement questionnaire based on realistic sales scenarios in our own retail environment."

Visste du at? Resultater fra Assessment Barometer viser at:

  • Kompetansesentre, evalueringssentre, integritetsundersøkelser, holdningsundersøkelser og tester for situasjonsbedømmelse (TSB), er raskt voksende verktøy.
  • Tester for situasjonsbedømmelse er mer utbredt i fremvoksende markeder enn i utviklede markeder (henholdsvis 72 og 37 %), siden de ikke har en tradisjon for bruk av mer tradisjonelle spørreundersøkelser i evalueringer.
  • Blant store organisasjoner (over 5000 ansatte) bruker 73 % tester for situasjonsbedømmelse, mens i mindre bedrifter (færre enn 100 ansatte) brukes de bare av 36 %.

    Assessment Product Finder

    Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
    Søk på
    Emne
    Instrument