Velkommen til deg som ønsker å øve på cut-es testverktøy. Har du blitt invitert til å gjennomføre noen tester? Lurer du på hvordan det er å gjennomføre tester? For øyeblikket har vi tre ulike evnetester du kan prøve!

Du har sikkert spørsmål - enten du skal ta en nettbasert test eller delta i et fullt assessment centre - særlig hvis det er første gang! Vi har samlet de mest stilte spørsmålene om online kartlegging, og bedt ekspertene våre om å besvare dem for deg. Under finner du en rekke råd og svar.

Kort informasjon om nettbaserte tester

Nedenfor har vi samlet en rekke informasjon om hva nettbasert tester er, hvordan de utvikles, og hva slags type tester vi tilbyr.

Hva er nettbasert testing?

Nettbasert testing er en metode som benyttes for å kartlegge spesifikke evner eller ferdigheter over internett. Slik testing brukes for det meste innenfor seleksjon av ansatte, for å vurdere hvor godt en kandidat passer til en spesifikk stilling.

Hvordan velges nettbaserte tester?

Nettbasert testing består som regel av flere tester eller spørreskjemaer. Hvilke evner og karakteristikker som kartlegges avhenger av hvilken stilling du har søkt på. For eksempel kan et testbatteri bestå av tester som måler hukommelse og konsentrasjon, språkferdigheter og personlighet. Det er ofte mulig for deg å velge i hvilken rekkefølge du ønsker å gjennomføre testene. Det er heller ikke nødvendig å gjennomføre alle testene på en gang; du kan vanligvis ta pauser mellom hver test.

Hvordan struktureres de individuelle testene?

Testene som utvikles av cut-e er alltid bygget opp på samme måte. De starter alle med en kort introduksjon med beskrivelser av oppgavene i testene. Dette etterfølges av en interaktiv sekvens der testen beskrives for deg steg for steg, og handlingene du må gjøre blir forklart. Vanligvis blir du bedt om å gjennomføre noen handlinger før du får lov til å gå videre til neste del av instruksjonene. For å sørge for at du har forstått oppgaven riktig blir du til slutt bedt om å gjennomføre noen få eksempeloppgaver.

I denne instruksjonsdelen av testene er det ingen tidsgrense, noe som betyr at du kan bruke så mye tid du ønsker på å gå gjennom eksempeloppgavene og instruksjonene.

Etter eksempeloppgavene vises en siste side som oppsummerer den viktigste informasjon om testen. Når du starter selve testen vil du ofte ha en tidsgrense. Når tiden går ut vil testen automatisk avsluttes.

Hva slags tester finnes det?

Det finnes mange ulike tester, men enkelt fortalt kan de deles i følgende kategorier: Dersom målet med testen er å vurdere evner slik som konsentrasjon, logisk tenkning eller tekstforståelse, omtaler vi disse som evnetester. Egenskaper som samarbeidsvilje, ambisjon eller følsomhet blir kartlagt gjennom personlighetstester. Spesifikk faglig kunnskap vurderes gjennom ferdighetstester.

Hva er det som ikke blir testet?

Det er vanskelig å vurdere hvor villig du er til å hjelpe eller hvor vennlig du er. Slike egenskaper blir derfor oftere vurdert gjennom intervju, rollespill eller gruppeøvelser.

Hvorfor benyttes nettbaserte tester mer og mer?

Nettbaserte tester har noen veldig klare fordeler sammenlignet med tradisjonelle vurderingsmetoder: For det første kan testene administreres over nett, noe som gjør at man ikke trenger en person som overvåker kandidatene mens de fullfører testene. Dette betyr at rekruttererens magefølelse ikke spiller noen rolle, noe som øker objektiviteten i vurderingen av kandidatene. For det andre er det slik at nettbaserte tester kan predikere, med relativt høy nøyaktighet, hvor egnet en kandidat er til en spesifikk stilling.

I tillegg til dette er det også noen veldig praktiske fordeler:

  • Kandidater kan fullføre testene når som helst og hvor som helst. Man sparer dermed transportkostnader, og kandidaten har den fordelen at han eller hun kan gjennomføre testene i et kjent og stressfritt miljø.
  • Den automatiske rettingen av testene sparer tid og penger.
  • Fra en arbeidsgivers ståsted er den relativt korte tiden det tar å administrere og å gjennomføre en test en fordel, ettersom det gjør det mulig å inkludere flere søkere i den første delen av seleksjonsprosessen.

Hvordan kan jeg best forberede meg?

Hva slags maskinvare trenger jeg? Hva gjør jeg dersom jeg er nervøs? Hvordan forbereder jeg meg best før testene?

Hva slags datamaskin trenger jeg?

Kort sagt kan hvilken som helst datamaskin benyttes. Alt du trenger er tilgang til Internett og en nettleser (f.eks. Internet Explorer eller Google Chrome). Det er best om du har en relativt ny versjon av nettleseren ettersom veldig gamle gamle versjoner ikke støttes av testene. Du trenger også FlashPlayer for å gjennomføre testene. Dette er som regel installert på de fleste datamaskiner. Smarttelefoner og tablets er dessverre ikke støttet.

Vi anbefaler at du setter skjermoppløsningen din til minst 1024 x 768 pixels for at oppgavene i testene skal være enkle å se.

Trenger jeg noen hjelpemidler?

For å gjennomføre testene trenger du ikke noe mer enn en datamaskin med nettleser, FlashPlayer og tilgang til Internett. For noen tester vil det likevel være nyttig å ha en kalkulator eller penn og papir tilgjengelig. For eksempel består noen av testene av flere steg, og da vil det kunne være nyttig å skrive ned resultatene for hvert steg for å enklere finne den endelige løsningen. Dersom det vil være nyttig eller nødvendig med et hjelpemiddel vil du informeres om dette i introduksjondelen til testen.

Krever testene noen forkunnskaper?

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper. Det er likvel en god ide å gjøre deg kjent med nettbaserte tester generelt før du starter på testene. Dette kan du gjøre på denne siden.

Hvordan kan jeg prøve ut testene?

Du kan prøve ut noen få tester på våre nettsider: http:\\getstarted.cut-e.com. Her vil du ha muligheten til å gjennomføre noen typiske nettbaserte tester og gjøre deg kjent med hvordan de fungerer.

Hva kan jeg gjøre for å motkjempe nervøsitet?

Nervøsitet er en følelse som er knyttet til en situasjon – i dette tilfellet nettbasert testing. Skuespillere betegner nervøsiteten som plutselig dukker opp i forkant av en presentasjon som sceneskrekk, og de fleste skuespillere ønsker ikke å kvitte seg totalt med denne nervøsiteten. Grunnen er at nervøsitet kan ha en svært positiv effekt på prestasjon. Først og fremst bør du minne deg selv på at nervøsitet er helt normalt. Et visst nivå av nervøsitet i forkant av testgjennomføringen har en svært positiv effekt: Det kanaliserer oppmerksomheten din og mobiliserer energi. Du vil sannsynligvis også føle deg en del tryggere når du vet hva du kan forvente. Du kan prøve ut en rekke typiske tester på våre nettsider: http:\\getstarted.cut-e.com

Jeg har nedsatt funksjonsevne. Hva bør jeg gjøre?

Gjennomføring av nettbaserte tester kan være vanskelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. For personer med enkelte orienteringsvansker eller bevegelsesvansker kan testene tilrettelegges for å sikre en nøyaktig og rettferdig vurdering av alle kandidater. I noen tilfeller kan slike utfordringer løses ved hjelp av tekniske hjelpemidler. For eksempel kan personer med nedsatt synsfunksjon benytte en skjermforstørrer – et redskap som forstørrer det området musepekeren peker på.

Dersom du er usikker på om du trenger tilrettelegging av testsystemet bør du kontakte selskapet du har søkt på stilling hos.

Hva trenger jeg å kunne eller gjøre når jeg tar nettbaserte tester?

Når på døgnet bør jeg gjennomføre testene? Hvor lang tar de? Hva gjør jeg dersom jeg blir avbrutt?

Når bør jeg gjennomføre testene?

En av de store fordelene med nettbaserte tester er at du kan gjennomføre dem når du måtte ønske. Dersom du liker å være våken om natten finnes det ingen grunn til at du ikke burde gjennomføre testene om natten. Det som er viktig er at du er oppmerksom og i god form – ikke gjennomfør testen når du kommer hjem fra jobben/skolen/trening og er utmattet.

Hva annet bør jeg sørge for?

Sørg for at du ikke blir avbrutt eller distrahert under testgjennomføringen. Etter at du har startet selve testen kan du ikke avbryte denne og fortsette senere – av denne grunn er det viktig at du sørger for at du sitter et rolig sted og at du har god nok tid til å gjennomføre hele testen. Sørg for å skru av telefoner og informer personer i nærheten om at du ikke må forstyrres før du har fullført testene.

Hvor lang tid tar testene?

Det er ikke noe standardsvar på dette spørsmålet. Testtiden påvirkes av antallet tester og hvilke tester du er bedt om å gjennomføre. Vanligvis er det ikke flere enn 5 tester. Invitasjonen til å gjennomføre testene vil vanligvis inneholde en tidsmengde du bør sette av.

Kan jeg ta pauser?

Etter at du har startet en test kan du ikke avbryte denne. I de fleste tilfeller tar hver test under 15 minutter å gjennomføre. Sørg for at du ikke forstyrres i den perioden.

Til mange stillinger blir man bedt om å gjennomføre flere tester. Du trenger likevel ikke å gjennomføre alle disse på samme tid. Vanligvis har du flere dager på å gjennomføre alle testene. Du kan logge deg inn og ut av systemet mellom hver test dersom du ønsker det, så lenge du husker din unike påloggings-ID. Husk likevel å gjennomføre alle testene innen fristen du har fått fra den som sendte deg testene.

Hva gjør jeg dersom testen plutselig står som låst?

I noen sjeldne tilfeller kan tekniske problemer føre til at tester plustelig låses – for eksempel dersom nettleseren slutter å fungere mens du gjennomfører en test. Dette er ikke noe problem. I slike tilfeller trenger du bare kontakte selskapet som sendte deg testen og be dem låse opp testen for deg.

Hvordan vet dere at det er jeg som har gjennomført testen?

Først og fremst bør du være klar over at det ikke er tillatt å la andre gjennomføre tester for deg. Dersom dette blir oppdaget vil du risikere å bli kastet ut av prosessen.

Ofte vil arbeidsgivere be et knippe av tilfeldig valgte søkere gjennomføre en eller flere tester på nytt. I slike tilfeller vil man kunne bli bedt om å gjennomføre tester i forbindelse med et eventuelt jobbintervju. Dersom du har jukset vil man kunne se store forskjeller i resultatene. Det er altså ikke verdt det å jukse.

Hvor lang tid har jeg på meg?

Vanligvis har du flere dager på å gjennomføre alle testene. Det er likevel viktig at du sørger for å ha gjennomført alle testene innen fristen du har blitt gitt.

Med noen få unntak (f.eks. personlighetstestene) går testene våre på tid. Tidsbegrensningen i testene er ikke der for å måle hvordan du håndterer stress – de er der av metodiske grunner. Dersom det ikke hadde vært noen tidsbegrensning ville alle testtakere svart korrekt på alle oppgavene, fått samme resultat og dermed gjort testene meningsløse. Det er helt vanlig at kandidater ikke klarer å gjennomføre alle oppgavene i testen innen fristen.

Hvor fort må jeg jobbe for å bestå testen?

Prøv å besvare oppgavene raskt og nøye. For å unngå glipper er det likevel lurt å ikke jobbe raskere enn du gjorde under prøver på skolen. Som regel er det slik at gale svar påvirker resultatet i en negativ retning.

Ferdig! Hva skjer etter testene er fullført?

Godt jobbet! Du har fullført alle testene. Hva skjer nå? Hvordan blir resultatene tolket? Hva skjer med dataene mine?

Hvordan blir testene vurdert?

Når det gjelder prestasjonstester deler vi som regel ut poeng for hvert korrekte svar og trekker poeng for hver gale svar. På slutten av testen blir poengene talt opp og gir en totalskåre.

I personlighetstestene blir din beskrivelse av deg selv på de ulike personlighetsdimensjonene samlet opp – det finnes ingen riktige eller gale svar. I slike tester handler det mer om å avdekke hvorvidt din personlighet samsvarer med stillingen og organisasjonen du søker jobb hos.

Hva skjer med dataene mine?

Dine data er dine data. Testresultatene dine skal kun benyttes til det formålet du har godkjent at de skal benyttes til (for eksempel i søknadsprosessen).

Ulike organisasjoner håndterer data ulikt. Dersom du lurer på hvordan dine data håndteres bør du ta kontakt med organisasjonen som sendte deg testene.

Vanligvis vil testresultater og noe personlig data slik som navn og e-postadresse lagres i en database i løpet av ansettelsesprosessen. Denne databasen er vanligvis på sikre servere og tilgang er begrenset til noen få personer internt i organisasjonen. Noen organisasjoner sletter data umiddelbart etter at ansettelsesprosessen er fullført – andre beholder dem en begrenset tid etterpå. cut-e anbefaler organisasjoner å beholde resultatene i en perioden og deretter slette disse. Som en regel blir data i vårt system slettet etter 12 måneder. I tillegg jobber vi med en ekstern profesjonell ekspert på datasikkerhet som kontinuerlig sjekker og overvåker våre databaser og servere med tanke på datasikkerhet.

Du kan selvfølgelig ved enhver anledning be organisasjonen som sendte deg tester om å slette dataene dine.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument