cut-e tilbyr innovative, korte og treffsikre evne- og ferdighetstester

Forskning gjennom mange år har vist at evnetester er nyttige når man ønsker å predikere kandidaters fremtidige jobbsuksess. Det finnes knapt noe annet verktøy som gir så god støtte i rekrutteringsprosesser som evnetester, og som samtidig er lite kostbart og tidkrevende å bruke.

Alle cut-es tester er internettbaserte, og er dermed både enkle å administrere og enkle for kandidatene å gjennomføre.

Hva er det som gjør cut-es evne- og ferdighetstester så kandidatvennlige og robuste?

Alle testene i scales-batteriet har følgende egenskaper:

  • Selvinstruerende med interaktive eksempler.
  • Sikret mot fusk med oppgavegeneratorer. Den unike teknologien lager en individuell versjon av testen for hver deltaker. Dette hindrer fusk gjennom eksempelløsninger og forhindrer læringseffekter som kan oppstå når personer gjennomfører samme test flere ganger.
  • Maskinvareuavhengige takket være vektorgrafikk. Hver oppgave tilpasses deltakerens skjerminnstillinger (oppløsning og proporsjoner) for å unngå effekter av maskinvaren og nettilkoblingen som brukes.
  • Tilgjengelige på flere språk. For å sikre at ingen testtakere diskrimineres på bakgrunn av språk tilbyr vi både tester, rapporter og systemer på alt fra arabisk til ungarsk.
  • Valide og raske testresultater. Hver test tar maksimalt 15 minutter.
  • Vitenskapelig forankret. Gjennom kontinuerlig standardisering og valideringsstudier i samarbeid med organisasjoner og universiteter.
  • Sertifisert av Det Norske Veritas - etter rammeverket til ITC (International Test Commission).
  • Sømløs integrasjon med eksisterende rekrutteringssystemer.

Testene videreutvikles gjennom kontinuerlig forskning

cut-e samarbeider med en rekke universiteter og har et eget internasjonalt forskningsteam som stadig forsker, vedlikeholder og videreutvikler våre tester og produkter.

For eksempel undersøkte Nina Galler ved cut-es hovedkontor i Hamburg effektene av juks i nettbasert testing som del av sin bacheloroppgave. "Når organisasjoner øker bruken av tester øker også kandidaters insentiver for å prøve å manipulere resultatene. Vi så på kortidshukommelsestesten scales stm sin innvirkning på testresultater." Resultatene fra studien bidro til å gjøre testene våre sikrere mot juks.

Hvordan motvirker du juks og sørger for at resultatene kommer fra riktig kandidat?

For å motvirke juks i forbindelse med nettbasert testing er det lurt å opprette en "ærlighetskontrakt" med kandidatene. Forklar at det er mulig de vil bli bedt om å ta testene på nytt dersom de inviteres videre i prosessen, og at store endringer i resultatene vil undersøkes videre.

Enda viktigere er det å sørge for at testene som benyttes er stabile og juksesikrede - for eksempel gjennom bruk av oppgavegeneratorer og adaptiv testing, men også gjennom at oppgavene er designet for å motvirke juks. Hos oss i cut-e er alle testene utviklet for å kunne benyttes online.

Produktfinneren

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne