cut-e tilbyr innovative, korte og treffsikre evne- og ferdighetstester

Forskning gjennom mange år har vist at evnetester er nyttige når man ønsker å predikere kandidaters fremtidige jobbsuksess. Det finnes knapt noe annet verktøy som gir så god støtte i rekrutteringsprosesser som evnetester, og som samtidig er lite kostbart og tidkrevende å bruke.

Alle cut-es tester er internettbaserte, og er dermed både enkle å administrere og enkle for kandidatene å gjennomføre.

Hva er det som gjør cut-es evne- og ferdighetstester så kandidatvennlige og robuste?

Alle testene i scales-batteriet har følgende egenskaper:

 • Selvinstruerende med interaktive eksempler.
 • Sikret mot fusk med oppgavegeneratorer. Den unike teknologien lager en individuell versjon av testen for hver deltaker. Dette hindrer fusk gjennom eksempelløsninger og forhindrer læringseffekter som kan oppstå når personer gjennomfører samme test flere ganger.
 • Maskinvareuavhengige takket være vektorgrafikk. Hver oppgave tilpasses deltakerens skjerminnstillinger (oppløsning og proporsjoner) for å unngå effekter av maskinvaren og nettilkoblingen som brukes.
 • Tilgjengelige på flere språk. For å sikre at ingen testtakere diskrimineres på bakgrunn av språk tilbyr vi både tester, rapporter og systemer på alt fra arabisk til ungarsk.
 • Valide og raske testresultater. Hver test tar maksimalt 15 minutter.
 • Vitenskapelig forankret. Gjennom kontinuerlig standardisering og valideringsstudier i samarbeid med organisasjoner og universiteter.
 • Sertifisert av Det Norske Veritas - etter rammeverket til ITC (International Test Commission).
 • Sømløs integrasjon med eksisterende rekrutteringssystemer.

Testene videreutvikles gjennom kontinuerlig forskning

cut-e samarbeider med en rekke universiteter og har et eget internasjonalt forskningsteam som stadig forsker, vedlikeholder og videreutvikler våre tester og produkter.

For eksempel undersøkte Nina Galler ved cut-es hovedkontor i Hamburg effektene av juks i nettbasert testing som del av sin bacheloroppgave. "Når organisasjoner øker bruken av tester øker også kandidaters insentiver for å prøve å manipulere resultatene. Vi så på kortidshukommelsestesten scales stm sin innvirkning på testresultater." Resultatene fra studien bidro til å gjøre testene våre sikrere mot juks.

Hvordan motvirker du juks og sørger for at resultatene kommer fra riktig kandidat?

For å motvirke juks i forbindelse med nettbasert testing er det lurt å opprette en "ærlighetskontrakt" med kandidatene. Forklar at det er mulig de vil bli bedt om å ta testene på nytt dersom de inviteres videre i prosessen, og at store endringer i resultatene vil undersøkes videre.

Enda viktigere er det å sørge for at testene som benyttes er stabile og juksesikrede - for eksempel gjennom bruk av oppgavegeneratorer og adaptiv testing, men også gjennom at oppgavene er designet for å motvirke juks. Hos oss i cut-e er alle testene utviklet for å kunne benyttes online.

Oversikt over evne- og ferdighetstester

Numeriske evner

 • scales eql - Tallforståelse

  Måler grunnleggende tallforståelse. Hver oppgave i testen består av et regnestykke med manglende tall og et gitt svar. Oppgaven består i å fylle ut de manglende tallene slik at svaret blir riktig.

 • scales numerical (admin) - Numerisk resonnering

  Måler evnen til å finne og bruke numerisk informasjon i tabeller, lister og diagrammer for å besvare ulike spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare.

 • scales numerical (consumer) - Numerisk resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks numerisk informasjon som presenteres i tabeller og diagrammer. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon når man blir stilt overfor ulike typer spørsmål. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for varehandelsektoren.

 • scales numerisk (finans) - Numerisk Resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks numerisk informasjon som presenteres i tabeller og diagrammer. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon stilt overfor en rekke ulike spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for finanssektoren.

 • scales numerisk (industri) - Numerisk Resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks numerisk informasjon som presenteres i tabeller og diagrammer. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon stilt overfor en rekke ulike spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for industrisektoren.  

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Verbale evner

 • scales verbal (admin) - Verbal resonnering

  Måler evnen til å finne og bruke konkret verbal informasjon i artikler, lister og instruksjoner, for å besvare spesifikke spørsmål. Testen simulerer oppgaver som er relevante for en bedriftskontekst. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare.

 • scales verbal (consumer) - Verbal resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks verbal informasjon. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon når man blir stilt overfor ulike typer spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for varehandelsektoren.

 • scales verbal (finans) - Verbal Resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks verbal informasjon. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon stilt overfor en rekke ulike spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for finanssektoren.

 • scales verbal (industri) - Verbal Resonnering

  Måler evnen til å trekke logiske slutninger på grunnlag av kompleks verbal informasjon. Testen måler også evnen til å hente fram relevant informasjon stilt overfor en rekke ulike spørsmål. Håndteringen av testen er analog til moderne kontorprogramvare. Denne versjonen av testen inneholder informasjon som er relevant for industrisektoren.

 • scales verbal (instruct) - Forståelse av Enkle Instruksjoner

  Måler evnen til å forstå enkle instruksjoner og evaluere informasjon. Oppgaven er å raskt evaluere hvorvidt en påstand er korrekt eller ikke basert på en skriftlig informasjonskilde. Tekstene simulerer enkle instruksjoner eller instruksjonsmanualer.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Abstrakte logiske evner

 • scales cls - Induktiv logisk tenkning

  Måler induktivt logisk resonnement. Oppgaven består i å finne fram til regler og sammenhenger som danner grunnlaget for at tabeller skal plasseres i to ulike kategorier. Reglene som oppdages, skal brukes til å plassere nye tabeller i de riktige kategoriene.

 • scales clx - Inductive-logical Reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ix - Induktiv logisk tenkning

  Måler evnen til logisk tenkning. Oppgaven består av å oppdage en hovedregel og deretter finne objektet som ikke passer til regelen.

 • scales lst - Deduktiv logisk tenkning

  Måler deduktiv logisk resonneringsevne. Oppgaven består i å finne korrekt figur utfra en regel om at hver figur kun kan finnes én gang på samme linje.

 • scales sx - Deduktiv logisk tenkning

  Måler deduktiv logisk resonnering. Oppgaven er å identifisere den riktige operatoren eller tallkombinasjonen, slik at man kan nå et spesifikt resultat.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Spesifikke kognitive evner

 • scales blo - Arbeidsminne

  Måler korttidsminne. Oppgaven er å gjenkjenne og vurdere visuell informasjon.

 • scales clues - Informasjonshåndtering

  Måler informasjonsbearbeidingsevne ved å kartlegge kandidatens evne til effektivt å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, se informasjon i sammenheng, og ta beslutninger. Oppgaven består i å håndtere innkommende e-post til en prosjektleder som overraskende har sluttet i bedriften.

 • scales cmo - Monitoringsevne

  Måler mental hurtighet. Oppgaven er å raskt identifisere antallet bevegelige objekter.

 • scales e3+ - Konsentrasjonsevne

  Måler konsentrasjonsevne. Oppgaven består i å markere visse elementer som presenteres sammen med lignende elementer. Testen består av flere korte sekvenser som gir mulighet for å kartlegge konsentrasjonsevnen over tid.

 • scales lct - Læringsevne

  Måler evnen til å gjenkalle objekter i rekkefølge. Objektene vises en og en i ett sekund, og kandidaten skal deretter huske rekkefølgen de er vist i. Testen har flere deler, og vil på denne måten også utforske hvor godt kandidaten lærer over tid.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Spatialt minne

  The task of this test is to memorise traffic signs and their position. Therefore, the test assesses retentivity. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.  

 • scales mt (cc) – Simultankapasitet

  Hva måler testen?

  Måler evnen til å utføre flere oppgaver samtidig (multitasking/simultankapasitet).

  Hva er oppgaven?

  Deltakeren blir bedt om å gjennomføre tre ulike oppgaver på samme tid. Disse oppgavene går ut på å finne retningsnummeret i et telefonnummer, enkle mattestykker og kontrollering av en bokstavrekke. Deltakeren mottar umiddelbar respons på om deloppgavene løses riktig eller galt, og testen inneholder ulike vanskelighetsgrader.

 • scales mt (drv) - Simultankapasitet

  Measures the ability to perform several tasks simultaneously (Multi-Tasking). scales mt-drv includes responding to a signal under time pressure, focused calculation and focused checking of a character string. Additionally, the participant receives an immediate optical feedback whether their input was correct or not. The measurement incorporates the gradient of multi tasking performance.

 • scales nav - Retningssans

  The task of this test is to determine which direction a vehicle is heading in after various driving manoevres. Therefore, the test assesses sense of orientation. High scores indicate the ability to maintain spatial orientation even after many changes of direction, for example while driving a car.

 • scales ndb - Spatiell orientering

  Måler retningssans. Oppgaven er å velge posisjonen og kursen til et fly i relasjon til et gitt punkt ved hjelp av et gyrokompass og et radiokompass.

 • scales rt - Reaksjonstid

  Måler reaksjonsevne. Oppgaven er å reagere så raskt som mulig når to identiske objekter dukker opp på skjermen.

 • scales spc - Spatiell Resonnering

  Måler visuell og spatiell resonnering. Oppgaven er å identifisere feil i en kopi av et mønster. Kopien kan roteres og speiles.

 • scales spr - 3D-spatiell resonnering

  Måler evnen til å resonnere spatielt. Oppgaven går ut på å danne et mønster som, hvis det foldes sammen, blir identisk til en 3D-figur som vises på skjermen.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Spesielle kunnskaper/ferdigheter

 • scales lt-d - Språkferdigheter (tysk)

  Måler tyskspråklige ferdigheter. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. Ved språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller deler av en setning. Ved vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert hvor man må velge den korrekte definisjonen fra en liste. Ved staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

 • scales lt-e - Språkferdigheter (engelsk)

  Måler engelskferdigheter. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. Ved språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller deler av en setning. Ved vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert hvor man må velge den korrekte definisjonen fra en liste. Ved staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

 • scales lt-no - Språkferdigheter (norsk)

  Måler norskferdigheter. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. Ved språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller deler av en setning. Ved vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert hvor man må velge den korrekte definisjonen fra en liste. Ved staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

   

  Hver test lages av en oppgavegenerator i kjøretid. Dette hindrer fusk ved administrering uten kontroll på internett

 • scales lt-se - Språkferdigheter (svensk)

  Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. Ved språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller deler av en setning. Ved vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert hvor man må velge den korrekte definisjonen fra en liste. Ved staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

 • scales mtu - Mekanisk Resonnering

  Måler mekanisk og teknisk forståelse på en rekke områder.

 • scales tmt - Praktisk Tallforståelse

  Måler grunnleggende matematikkunnskap på grunnlag av fire ulike områder: Omregning av enheter, reguladetri, prosentutregning og kalkulering av areal og rom.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Personlighet

 • ADEPT-15 - Work-related Behaviour

  What does this assessment measure?

  Identifies one’s work-based preferences, work styles, and personality traits.

  What is the task?

  The test taker is presented with five pairs of statements per page and needs to indicate the extent to which he or she agrees with more. The questionnaire is based on 15 scales and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker.

   

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • shapes (basic) - Yrkesrelatert atferd

  shapes basic gir en detaljert vurdering av en persons kompetanser og verdier innenfor tre områder: Jobbrelatert ansvarlighet, mellommenneskelige ferdigheter og personlige ferdigheter.

 • shapes (executive) - Yrkesrelatert atferd

  shapes executive gir en detaljert vurdering av en persons kompetanser og verdier innenfor 5 områder: Innflytelse, Nettverksbygging, Gjennomføring, Visjon og Emosjonelt.

 • shapes (expert) - Yrkesrelatert atferd

  shapes expert er en noe forkortet og modifisert versjon av shapes.

 • shapes (graduate) - Yrkesrelatert atferd

  shapes graduate er en noe forkortet og modifisert versjon av shapes.

 • shapes (management) - Yrkesrelatert atferd

  shapes måler kompetansebasert yrkesrelatert personlighet, og egner seg for bruk til seleksjon og utvikling på alle nivåer.

 • shapes (sales) - Yrkesrelatert atferd

  shapes sales gir en detaljert vurdering av en persons kompetanser og verdier innenfor fire områder: Sosiale relasjoner, Arbeidsprosess, Personlig stil, og Motivasjon.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Verdier, motivasjon og kultur

 • chatAssess – yrkesrelaterte interesser og motivasjon

  Hva måler denne testen?

  Atferd, personlighet og evner i kundespesifikk jobbrelaterte scenarier ved hjelp av mobil, interaktiv teknologi som simulerer chatteprogrammer.

  Hva er oppgaven?

  Deltakeren mottar meldinger fra ulike personer og velger å svare på disse med en av flere svaralternativ. Basert på deltakerens responser vil ulike typer oppfølgingsspørsmål og tråder dukke opp på skjermen. Testen simulerer chatteprogrammer som Whatsapp og Facebook Messenger for å gjøre oppgaven mer realistisik enn ved tradisjonelle situasjonsbedømmingstester.

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • views - Yrkesrelaterte interesser og motiver

  views er et adaptivt spørreskjema som måler jobbrelaterte verdier, motivasjon og interesser. Den unike måleteknikken bak spørreskjemaet gjør det spesielt egnet til karriereveiledning, coaching og teamutvikling.

Integrity

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • squares - Integritetstest

  The squares psychometric tool measures the probability of counterproductive behaviour in a work context. Thanks to an innovative item format squares is very agreeable, intuitive to understand and easy to complete.

Creativity

 • sparks - Kreativitet

  sparks is the first creativity measurement that works unsupervised and with full automatic scoring. The candidates' task is to make any real object out of a set of shapes and then type the name of the object into the box underneath. The four given shapes may be dragged an dropped into the drawing area, the positions of the shapes may be altered, the shapes can also be copied and thereby multiplied and also altered in size and dimensions.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument