Hvordan bidrar 360-kartlegging til vekst og utvikling?

Konstruktive tilbakemeldinger er en nøkkelfaktor når man ønsker å sammenligne lederes bilde av seg selv med sine kollegers inntrykk. 

360-undersøkelser gjør det mulig for ledere å få en vurdering av sin prestasjon fra en rekke ulike perspektiver - og slike finne områder for videreutvikling.

cut-es 360-system er online, fleksibelt, og kan skreddersys etter dine behov. For eksempel kan man legge inn egne kompetansemodeller, språk eller spørsmål.

Hva våre kunder sier

"We were particularly impressed by the reliability and flexibility of the 360° feedback system." Lydwina von der Grün, Sparkasse Nürnberg

Kunder som bruker 360° Feedback fra cut‑e

Feedback - en nøkkel til utvikling

360° kartleggingsundersøkelser støtter ledere på alle nivåer i deres profesjonelle utvikling. Konstruktive tilbakemeldinger er en viktig faktor for at ledere skal kunne sammenligne sin egen oppfatning av seg selv med hvordan andre ser dem.

Gjennom 360° kartlegginger får ledere informasjon om sine prestasjoner fra en rekke forskjellige personer, og dermed fra ulike perspektiver. En leders profesjonelle og mellommenneskelige kompetanse evalueres av og gjennom overordnede, sideordnede, underordnede og eventuelt andre (for eksempel klienter og tjenesteleverandører).

Lederne kan dermed sammenligne sitt eget inntrykk av seg selv med eksterne oppfatninger. Dette mangesidige perspektivet gjør lederne oppmerksomme på sine sterke sider og utviklingsområder. Verktøyet gir også ledere veiledning knyttet til deres videre profesjonelle utvikling.

cut-e gir deg mulighet til å administrere og tolke 360° kartleggingsprosesser på internett. Dette inkluderer omfattende 360° kartlegginger, 180° kartlegginger (der ledere kun mottar tilbakemeldinger fra underordnede) eller lederevalueringer (der ledere kun mottar tilbakemeldinger fra linjeledere).

360° kartleggingsverktøyet inneholder shapes360-spørreskjemaet som standard. shapes360-spørreskjemaet evaluerer 18 kompetanser knyttet til ledelse på en strukturert og pålitelig måte. Det er også mulig å integrere bedrifters egne kompetansemodeller og spørreskjemaer.

Effektiv 360-graders feedback

Hvordan kan vi gjøre feedbackprosessen mer relevant og verdifull og samtidig gjøre den mer effektiv?

cut-e hjelper deg med effektiv 360-graders feedback med verdifulle rapporter

  • Mange bedrifter har erfaring med 360-graders feedback, og de fleste har oppdaget at det koster penger. cut-e tilbyr den ideelle plattformen for å håndtere disse prosessene på en rask og enkel måte.
  • Systemet har et kompetansebasert spørreskjema, men kan også tilpasses organisasjoners egne kompetansemodeller. Arbeidsflyten, systemets utseende og muligheter kan tilpasses individuelle behov. Utviklingsorienterte og interaktive rapporter tilrettelegger for aktiv bruk av resultatene og gir realistiske utviklingsplaner.

360-kartlegging hos cut-e

360°-systemet kommer ferdig levert med spørreskjemaet shapes360 - som vurderer 18 jobbrelevante kompetanser på en strukturert og pålitelig måte. Man kan også legge inn egne kompetansemodeller og spørreskjema i systemet.

Spørreskjemaet shapes360 dekker 18 kompetanser og tar omtrent 20 minutter å fullføre. Åpne spørsmål og flervalgsspørsmål kan enkelt inkluderes. I tillegg kan man be fokuspersonen og hans/hennes overordnede om å vurdere relevansen av de kompetansene som er inkludert. Slik kan man avdekke hvilke kompetanser fagpersonene selv mener man bør prioritere.

Administreringen av undersøkelsen håndteres som regel av cut-e, men det er også mulig å administrere prosessen selv - etter å ha gjennomført vårt kurs i 360-metodikk.

Resultatene fra undersøkelsen presenteres i en detaljert rapport som viser hvordan hver leder vurderer kompetanser sammenlignet med sine kolleger. I rapporten kan man se lederens vurdering opp mot sideordnede, overordnede og underordnede - hver for seg. Samtidig presenteres de høyeste og laveste vurderingene.

Systemet, spørreskjemaet og rapportene finnes på en kontinuerlig voksende mengde med språk.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument