Tester og spørreundersøkelser: pålitelige, praktiske og rasjonelle

Vi ønsker å flytte og teste grensene for anvendt psykometri for å gjøre den mer meningsfylt, mer tilfredsstillende, mer verdifull og mer robust. Vi lager og benytter oss av enhetsdatabaser, enhetsgeneratorer og adaptive målemetoder for å utvikle spørreundersøkelser og tester, noe som gir psykometriske evalueringer av høy kvalitet. Vi har gjort noe revolusjonerende i utviklingen av raskere vurderingsprosesser i evalueringssystemet adalloc™.
De nettbaserte evalueringsløsningene våre er tilgjengelig på opptil 40 språk. Hvis du trenger én eller flere løsninger på et språk som fortsatt ikke er tilgjengelig, vil vi gjerne høre det fra deg. Vi er i stand til å utvide til nye språk på kort varsel. Det samme gjelder for bedriftens designmessige uttrykk.

Hva våre kunder sier

"The wide range of cut-e instruments allowed us to select the most suitable instrument for each assessment centre."

Anne Seiffert, Océ

White paper for nettbasert evaluering

Det grunnleggende, prosesser og beslutningskriterier

Når man velger riktige løsninger for rekruttering, er det ofte vanskelig å skille mellom de gode og mindre gode løsningene.

Denne retningslinjen gir hjelp for å svare på spørsmålet:

 • Hvordan identifisere en god evalueringsløsning?
 • Hvilke spesifikke kriterier gjelder for nettbaserte evalueringer?
 • Hvilke alternativer finnes det for tolkning av resultater?

Hovedformålet med dette dokumentet er likevel å gi veiledning i jungelen av sjargong innenfor generelle og psykometriske kriterier.

Vitenskapen: alle produktene fra cut-e er basert på forskning

Vårt internasjonale forskningsteam har to hovedoppgaver: Det samarbeider med kunder i analyse av evalueringsdata, og det forsker på, utvikler og tester nye og praktiske metoder for å løse utfordringer tilknyttet evaluering.

Med utgangspunkt i kundenes data foreslår vi løpende forbedringer av evalueringsprosessen, samtidig som vi beregner ROI (return on investment). Forskningsprogrammet vårt tilpasses nye utfordringer i markedet. Vi har sett på hvordan mobilteknologi kan utnyttes på en god måte, hvordan det er mulig å evaluere personlighetstrekk som ikke har vært evaluert tidligere, og hvordan evalueringsprosessen kan gjøres raskere slik at kontakten mellom kunden og søkeren oppnås raskere.

Vi vet hvor viktig det er å dele kunnskap med og lære fra fagmiljøet, derfor holder vi regelmessig foredrag på konferanser, utarbeider hvitebøker, sender inn bidrag til akademiske journaler og har fokus på løpende kompetanseheving – i tillegg tilbyr vi bruk av løsningene våre i forskning, med støtte og oppfølging for universiteter og studenter. 

Se mer om innovasjon i nettbasert evaluering

White Paper: Make data-driven talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance.

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Intelligent analyse støtter talentbeslutninger

Hos cut-e kombinerer vi tradisjonell statistisk analyse med banebrytende teknikker, inkludert læringsalgoritmer og kunstig intelligens. Denne ekspertisen gir oss en bedre forståelse av evalueringsdata, siden den raskt tillater oss å se mønstre voksende trender og uregelmessigheter.

Fordelen med å kombinere all denne informasjonen - og sette den i system - er at vi kan trekke mer innsiktsfulle konklusjoner og derfor hjelpe våre klienter med å komme opp med bedre beslutninger

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Kvalitetssikret

Kvaliteten på en evaluering kan måles – og du kan selv se resultatene.

 • Løsningene våre blir uavhengig evaluert av bransjeorganisasjoner.
 • Løsningene våre støttes der det kreves av nyere forskning og referansegrupper for ulike sektorer og stillingsnivåer
 • Biblioteket vårt av validitetsundersøkelser vokser stadig.  
 • Vi har retningslinjer og mangfolds- og inkluderingsundersøkelser.
 • IT-systemene og databehandlingssystemene våre oppfyller alle nasjonale krav til databeskyttelse.
 • Løsningene våre er designet i tråd med internasjonalt anerkjente standarder fra blant annet International Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), og American Psychological Association (APA).
 • De er sertifisert av ledende, globale sertifiseringsorganer som Det Norske Veritas (DNV), og er registrert hos lokale tilsynsorganer i landene der dette kreves.

Kunden i sentrum

Vi vet at du ønsker pålitelige og realistiske evalueringer – og disse må være praktiske og pragmatiske og styrke bedriftens omdømme og posisjonering som arbeidsgiver samt styrke søkeropplevelsen. Vi designer løsninger som kan tilpasses – for eksempel tester for situasjonsbedømmelse og spørreundersøkelser for 360-graders feedback – slik at roller, branding og innhold kan formidles. I tillegg har vi utviklet webverktøy som er vanskelige å jukse med. Alle testene og spørreundersøkelsene våre kan integreres i eksisterende ATS/HRIS-systemer med enkel pålogging (SSO) for å sikre en sømløs brukeropplevelse under ditt eget merkenavn.

Spør eksperten: Hvordan sørger jeg for at kriteriene om gjennomsiktighet og rimelighet er oppfylt når jeg velger et verktøy?

En viktig faktor i valg av evalueringsverktøy er behandlingen av kandidaten før, under og etter testen.  

Et godt evalueringsverktøy skal ha en rimelig grad av gjennomsiktighet. Dette betyr at informative og forståelige instruksjoner forklarer bakgrunnen for testen og administrasjonsprosessen (tidsgrenser, osv.) før testen starter, og at det finnes øvingseksempler som forklarer prinsippene i testen eller spørreundersøkelsen. I tillegg må en testleder forklare hvordan systemet fungerer for nettbaserte evalueringer.

Det må sørges for at kandidater som har gjennomført en evaluering får god tilbakemelding om resultatene (ferdighetstester eller spørreundersøkelser) når de er ferdige. En kort, skriftlig tilbakemelding (helst fortellende) bør også gjøres tilgjengelig. Det beste er hvis personlig tilbakemelding gis av en kyndig person, i form av en detaljert rapport.
I tillegg er det viktig av hensyn til rimeligheten at resultatene ikke systematisk diskriminerer spesifikke personer på grunn av etnisitet, sosiokulturell tilhørighet eller kjønn. Det må også være mulig for ulike personer å benytte seg av evalueringsverktøyet. Det betyr blant annet at funksjonshemmede får muligheten til å benytte seg av evalueringsverktøyet, gjerne ved bruk av hjelp eller hjelpemidler.

Hva er de spesifikke kriteriene for nettbasert evaluering?

I tillegg til kriteriene for databasert evaluering, er det noen aspekter som spesielt gjelder for nettbaserte evalueringer. Internett-baserte verktøy bør som utgangspunkt være selvforklarende, forhindre juks, være maskinvareuavhengige, plugin-klare og tilgjengelige. I detalj innebærer dette:

Selvforklarende
Siden nettbaserte verktøy stort sett administreres uten tilsyn, er det veldig viktig at de er selvforklarende. Dette betyr i hovedsak at testen gir interaktive eksempler som kandidatene kan bruke til å sette seg inn i oppgavene og som gir tilbakemelding om hvordan de taklet eksemplene. Forklaringene til eksemplene bør være så detaljerte som mulig, fordi det med nettbaserte tester normalt ikke er mulig å kontakte testlederen med spørsmål.

Sikring mot juks
Som nevnt tidligere administreres nettbaserte verktøy ofte uten tilsyn. Det bør derfor sørges for at testen er sikret mot juks. Det betyr at det helst ikke skal finnes et standardsvar som gjør det enkelt for kandidaten å fullføre oppgavene raskt og riktig. I Internett-baserte tester kan dette enkelt ivaretas ved dynamisk kjøretidsgenerering av testen. Dette gjør det nesten umulig å generere samme test flere ganger.

Maskinvareuavhengig
Problemet med mange nettbaserte instrumenter er at de ofte optimaliseres for et bestemt datasystem (bestemt skjermoppløsning, skalering, osv.) og at de blir uklare og kornete på andre datamaskiner. Dette kan unngås med vektorbasert innhold som tilpasser seg ulike skjermer, slik at maskinvare eller Internett-tilkobling ikke påvirker presentasjonen.

Plugin-klar
Med nettbaserte verktøy er det viktig at en sømløs integrering med eksisterende systemer for søknadsbehandling, evaluering og personalledelse (f.eks. SAP, Peoplesoft, Oracle) er mulig. Det vil da være mulig å garantere at alle søkerdata holdes innenfor bedriften og at datasikkerheten ivaretas.

Tilgjengelig
Alle nettbaserte verktøy skal være tilgjengelige i henhold til bestemmelser for brukere med funksjonshemninger. Dette betyr for eksempel at andre hjelpemidler enn mus (f.eks. berøringsskjerm, styrepute, tastatur, spesielle hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelsesevne), samt lesestøtteutstyr (f.eks. innebygd lupe, forstørrelse) eller andre hjelpemidler kan brukes til å gjennomføre evalueringer.

Visste du at? Resultater fra Assessment Barometer viser at:

 • Veksten i nettbasert evaluering har vært på 18 prosent i løpet av de to siste årene. 52 % av deltakerne bruker nettbasert evaluering, hovedsaklig i ansettelsesprosessen, men også til utviklingsformål. Fremvoksende markeder og markeder i en overgangsfase henter stadig inn forspranget til de utviklede markedene.
 • Evalueringsmåten endrer seg over hele verden. Arbeidsgivere ønsker å ta bedre og mindre risikable avgjørelser når de rekrutterer. I økende grad ønsker de å kunne forutse hvilke kandidater som kommer til å lykkes.
 • Bruken av psykometriske evalueringer øker gjennom hele ansettelsesforholdet, spesielt i rekruttering av ledere, kontorarbeidere, personer med høyere utdanning og lærlinger.
 • Kompetansesentre, evalueringssentre, integritetsundersøkelser, holdningsundersøkelser og spørreundersøkelser for situasjonsbedømmelse (SSB) er raskt voksende verktøy.