Å dyrke frem og ta vare på medarbeidere som oppnår resultater, er økonomisk fornuftig

Å oppdage og tiltrekke seg talenter er én ting. Å dyrke frem og ta vare på medarbeidere som oppnår resultater, er den neste utfordringen. Investeringer for å beholde medarbeidere styrker bedriften på sikt og gir stabilitet og forutsigbarhet.  

Ved å hjelpe deg med å forstå og definere hva som er viktig for organisasjonens fremtid med tanke på ferdigheter og kompetanse ved bruk av prognostisering og nytenkende nettbasert evaluering, bidrar vi til å forme og innarbeide en god talentstrategi.

Referanseprosjekter for utvikling og medarbeiderlojalitet

Predict engagement to improve retention

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Prognostisering i utvikling

Vi hjelper deg med å definere forretningskritisk atferd, utvikle kompetansemodeller for fremtiden og kan analysere kompetansegap for å lage utviklingsplaner på person-, team-, avdelings- og organisasjonsnivå.  

Utviklingsrapporter utformes med utgangspunkt i validerte kompetansemodeller for nøkkelprofiler i virksomheten. Rapportene kan struktureres for tolkning av den ansatte selv, noe som gir selvdrevet læring og utvikling, eller de kan integreres i et oppfølgingsprogram.  

Rapportene gjøres tilgjengelig så snart en evaluering er klar, og er designet i tråd med bedriftens kompetansemodell og språkdrakt. Rapportene kan utarbeides på flere språk, avhengig av hvilket språk evalueringen ble gjort på – tilpasset internasjonale team- og utviklingsaktiviteter.

Økt lønnsomhet i Transcom

Økt lønnsomhet i Transcom etter fokus på medarbeiderlojalitet i rekruttering av kundesenteransatte. Transcom er en global kundeservicespesialist som tilbyr kundebetjening, salg, teknisk støtte og innkrevingstjenester til bedrifter gjennom et stort nettverk av kontaktsentre og hjemmekontoragenter. Etter å ha kartlagt at den viktigste enkeltindikatoren for ytelse er fartstid i bedriften, utviklet cut-e og Transcom en personlighets- og ferdighetsprofil for å forutse ønske om å gå til en ny arbeidsgiver. 

Resultatene viste at hvis man velger de i den øverste 10 % av testresultatene, øker sannsynligheten for at de er bedre enn gjennomsnittet på "ønske om å slutte" med 130 %. Hvis man velger de i den øverste 50 % av testresultatene, øker sannsynligheten for at de er bedre enn gjennomsnittet på "ønske om å slutte" med 50 %. Viktigste resultater: Høyere medarbeiderlojalitet for økt lønnsomhet – med en målbar metode som lar seg gjenta. 

White Paper: Predicting who will be a successful expatriate

Sending employeed to live and work abroad involves a significant expense, so organisations have to look beyond the technical skills of candidates and ensure that they are choosing the right people for the right reasons.

Read this report to get a close look at previous research and a recent study, as well as a best practice model for predicting success as an expatriate.

Burger King halverer gjennomtrekk av ansatte

Gjennomtrekken av ansatte ble halvert i Accelerated Leadership Development-programmet etter at ferdighets- og personlighetsevaluring fra cut-e ble tatt i bruk for å sikre kulturell kompatibilitet. 

 • Utfordringen: å velge ledere som kan ta fremtidens viktige avgjørelser
 • Løsningen: nøye tilpasset evalueringsprosess med fokus på ferdigheter og kulturell kompatibilitet
 • Resultatet: lavere gjennomtrekk av ansatte og raskere forfremmelse – et resultat av riktig rekruttering.

360-graders tilbakemelding setter fokus på utvikling

360-graders tilbakemelding avdekker hva som er viktig å prioritere for utvikling. 360-graders tilbakemelding innhenter tilbakemeldinger fra kolleger, kunder og ledere og lar den enkelte se selv hva som må gjøres. Online 360-verktøyet vårt kan skreddersys til bedriftens merkeuttrykk og kompetanseområder, slik at du vet at du måler mot din egen benchmark og dine egne standarder.

Vi tilbyr også flere utviklingsverktøy enn 360. Personlighetsundersøkelsene våre kan brukes til å utarbeide utviklingsrapporter som uthever hvilke områder kompetanseutviklingen kan rettes mot.

Gamification støtter læring og utvikling

Utviklingsintervensjoner kan forbedres og moderniseres ved å implementere elementer fra gamification. Gamification gjør online programmer som e-læring mer attraktive i utgangspunktet. Samtidig bidrar spill-elementer som belønning og oppdeling i nivåer til at ansatte blir mer involvert i utviklingsaktivitetene.

Eksempler på slike elementer kan være å gi poeng for fullførte oppgaver, åpne opp nye oppgaver etter hvert som gamle løses eller å gi medaljer for gjennomførte kurs.

Større effektivitet blant lederteam

effect gir lederteamet informasjon om egne styrker og utviklingsområder og gir konkrete forslag til hvordan effektiviteten kan forbedres.

Forskning på lederteam fra de siste 40 årene og egen forskning på norske og danske lederteam tok for seg følgende spørsmål: 

 

 • Hvilke resultater oppnår et effektivt lederteam?
 • Hvilke faktorer påvirker kvaliteten til disse resultatene?
 • Hvilke spørsmål må vi stille for å måle kvaliteten til lederteamets resultater og faktorene som påvirker disse resultatene?

effect er et resultat av samarbeid med cut-e og Bang & Midelfart og er et nettbasert verktøy for å måle og forbedre effektiviteten til lederteam. Det er en forskningsbasert spørreundersøkelse på nett som måler hvordan lederteamet fungerer basert på 27 faktorer som er indikatorer på eller er viktige for hvilke resultater lederteamet oppnår.  

Resultatet er et sett med anbefalinger som omfatter lederteamets fem dominerende styrker og fem områder som kan forbedres for å øke effektiviteten i teamet. Styrkene og svakhetene er de fem faktorene med henholdsvis høyest og lavest gjennomsnittsmåling blant teammedlemmene. 

Selvstyrt kompetanseutvikling

Hvordan får vi de ansatte til å styrke organisasjonen gjennom ansvar for egen utvikling? cut-e hjelper deg med å hjelpe de ansatte gjennom selvstyrt personalutvikling

 • Ansvaret for kompetanse- og personutvikling ligger i økende grad der det hører hjemme – hos den enkelte. Oppgaven til personalavdelingen er å støtte ansatte og ledere i deres egenutvikling.
 • For å vokse må ansatte og ledere ha en god forståelse av egne styrker, verdier og ambisjoner, og hvilke områder de kan utvikle seg på. cut-e har innovative metoder for nettbasert evaluering som hjelper medarbeidere med å utvikle kompetanseområdene som virksomheten har behov for.

I Commerzbank har de ansatte selv ansvar for egen vekst

En ny bedriftsundersøkelse i Commerzbank viste at de ansatte i økende grad ønsker myndighet og en ansvarskultur som ga ledere og personer som rapporterte direkte til dem, større frihet til å lage effektive prosedyrer. 

Det innovative og fremtidsorienterte HR Development-teamet ønsket å møte denne utfordringen ved å tilrettelegge for en kultur for tilbakemelding og resultatorientering. Dette skulle oppnås ved å gi lederne et verktøy for regelmessig evaluering av potensial og karriereplanlegging for personer som rapporterte direkte til dem. Prosedyren måtte sikre at personer som rapporterte direkte, fikk tilbakemelding om resultater og potensial på regelmessig basis, og at begge parter samtykket i individuelle utviklingsplaner. Personalressursene i Commerzbank har blitt stadig viktigere, med høy faglig dyktighet og et unikt kundefokus som viktige særtrekk. 

 

 • Utfordringen: møte behovet for utvikling med en pålitelig prosess 
 • Løsningen: designe og implementere en arbeidsflyt som integrerer nettbaserte evalueringsverktøy
 • Resultatet: bedre resultatoppnåelse og tilfredshet blant ansatte

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument