cut-e integrasjonserfaring

cut-e har omfattende erfaring med integrasjon av produktene våre med ulike personal-informasjonssystemer (HRIS) og søknadssystemer (ATS) – både egenutviklede systemer og tredjepartssystemer. Produktene våre integreres sømløst med disse, slik at du får den informasjonen du trenger, i det formatet du trenger, der du trenger den.  

Vi har jobbet med flere titalls leverandører av talentsystemer i en rekke ulike integrasjonsprosjekter og vet hvordan dette gjøres. Enten du allerede har et talentsystem eller ønsker å ta i bruk et system for rekruttering og administrasjon av ansatte, kan du spørre oss om hvordan evalueringsdataene dine kan integreres med dette, slik at du lagrer og har tilgang til informasjonen i ett og samme system.

Fordeler med sømløs integrasjon

Mange bedrifter har investert tungt i ATS (søknadssystem) eller HRIS (personal-informasjonssystem) for å gjøre personal- og rekrutteringsprosesser så effektive som mulige. Nettbasert evaluering er også veldig utbredt. Samtidig sliter bedriftene med å forene prosessen og de psykometriske dataene. Det er et behov for integrasjon slik at evalueringsdata overføres sømløst til eksisterende systemer. Fordelene: en sømløs brukeropplevelse for søkeren, samt bedre standardisering og kvalitet. Med kompetanse på IT, personal- og prosjektledelse, kan du stole på at cut-e leverer sømløs og effektiv integrasjon.

 

ATS- og HRIS-systemer som cut-e har integrert med

Sjekkliste: hvordan sikre sømløs integrasjon mellom nettbaserte evalueringer og ATS/HRIS?

Ved integrasjon av nettbasert evaluering, tester og spørreundersøkelser med ATS eller HRIS er dokumenterte resultater, kompetanse og kunnskap sentrale suksessfaktorer, i kombinasjon med viktige og nødvendige ferdigheter innen prosjektledelse og kommunikasjon.

cut-e har en imponerende bakgrunn innenfor integrasjonsprosjekter og har gjennomført flere titalls implementeringer med ATS- og HRIS-systemer, både store og små. Vi vet hva som er viktig å ta hensyn til, hvor de vanligste fallgruvene og hindringene er, og hvilke tilnærminger som fungerer best.

Når du har tenkt gjennom disse områdene, kan du spørre evalueringsleverandøren din om hvordan de kan implementere og støtte deg.

Hva kreves i forbindelse med integrasjon?

En vellykket integrasjon krever normalt at ATS- eller HRIS-plattformen anroper evalueringssystemet, leverer evalueringer og rapporter og lagrer resultatene – basert på en fastsatt evalueringsprosess.

I motsetning til mange evalueringsleverandører er vi i stand til å gjøre dette og levere en stort sett sømløs opplevelse for kandidaten. Med SSO (enkel pålogging) forholder kandidaten seg kun til det ene systemet, med én verifisert pålogging, noe som dermed ikke krever flere URL-adresser og pålogginger. I slike situasjoner er det HRIS- eller ATS-plattformen som definerer arbeidsflyten, mens cut-e definerer innholdet i evalueringen. For noen organisasjoner integrerer vi evalueringene våre både med et ATS (som en del av rekrutteringsprosessen) og et HRIS (i forbindelse med personalledelse og 360-graders feedbak).

Vellykket integrasjon krever også en tydelig definert evalueringsprosess samt dokumentert kunnskap og erfaring i tekniske standarder for HR-XML-data og utfordringer rundt sikkerhet og databeskyttelse i slike prosjekter – kunnskap og erfaring som cut-e besitter.

Integrasjonen er vellykket når systemet gjør det som kunden ønsker, og når de relevante evalueringene for ulike stillinger og fagområder fungerer. Dette dreier seg ideelt sett om tester og spørreundersøkelser tilpasset stillingstype, stillingsnivå, ferdigheter, egenskaper og personlighetstrekk som er viktige i stillingen. Suksess betyr å jobbe med en evalueringsleverandør som kan levere de evalueringene du faktisk ønsker å bruke – eller som du ønsker å bruke i fremtiden. Tester for å tiltrekke søkere, som realistiske jobbscenarioer og tester for situasjonsbedømmelse, kan enkelt integreres dersom prosessen krever det – og leverandøren vet hvordan det gjøres. 

Kunder med teknisk integrasjon fra cut-e

Visste du at? Resultater fra Assessment Barometer viser at:

  • Talentdata analyseres av nesten halvparten av organisasjonene. 45 % oppga at organisasjonen har et stordataprosjekt på gang. 
  • Bruk av søknadssystem – få størst mulig utbytte av en integrert dataflyt. 23 % av respondentene med stordataprosjekt har også et søknadssystem (ATS).
  • Integrasjon er vanligst i Sverige, Frankrike, Irland og Slovakia, der ca. en tredjedel av respondentene bruker et søknadssystem.
  • Blant de som har et søknadssystem er det bare 28 % som integrerer evalueringene med systemet. 

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument