Bli autorisert bruker av cut-es tester

I cut-e er vi opptatt av at våre kunder skal være kompetente brukere av testene og verktøyene vi tilbyr, for å sikre at testene brukes riktig, og at man får best mulig utbytte av produktene. Vi tilbyr derfor grundig opplæring i våre tester og løsninger. 

cut-e arrangerer åpne kurs og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan skreddersys i tråd med den aktuelle virksomhetens behov og målsetninger. Kursene gir kunnskapen og treningen som trengs for å benytte arbeidspsykologiske testverktøy.  

DNV GL sertifisering

Flere av våre åpne kurs er godkjent av DNV GL. 

Bli autorisert bruker av cut-es tester

For nye brukere av tester
For nye brukere av arbeidspsykologiske tester tilbyr vi en kursrekke bestående av to moduler. Disse kursene gir deg det du trenger for å bli en trygg og kunnskapsrik testbruker.

Modul 1: Evne- og ferdighetstester
Få kunnskapen du trenger for å administrere og tolke evne- og ferdighetstester.

Modul 2: Personlighets- og verditester
Alt du trenger for å tolke og gi tilbakemelding på personlighetstester og verditester


For erfarne brukere av tester
For personer som allerede er sertifiserte testbrukere på tester som er kvalitetssikret av DNV GL tilbyr vi et intensivt konverteringskurs. Dette er et todagers kurs som raskt går gjennom det du trenger å vite for å bli en trygg bruker av cut‑es testportefølje.

Konverteringskurs
Få en kort oppfriskning i bruk av tester, og lær å bruke cut-es testbatteri


Autorisasjonsdag
Oppfølgingsdag 12 måneder etter gjennomført innføringskurs i testmetodikk. En forutsetning for deltakelse er fullført Modul 1 og 2 eller konverteringskurs.


Oppfriskningskurs for testbrukere
Faglig utvikling og oppfriskning for deg som allerede er bruker av cut-es testverktøy.


Leter du etter et annet kurs?

For deg som er ute etter å bygge på kompetansen innenfor andre områder enn bruk av tester tilbyr vi følgende kurs:

360°-kartlegging
Innføring i 360°-kartlegging med fokus på praktisk og teoretisk gjennomføring.

Rekrutteringskurs
Innføring i ulike sider av rekrutteringsprosessen

Effektivisering av ledergrupper
En grundig gjennomgang av ledergruppeverktøyet effect - med fokus på teori og praksis

Det strukturerte intervjuet
En praktisk og teoretisk innføring i intervjuteknikk tilpasset erfarne HR-medarbeidere

Avansert testmetodikk
For deg som ikke får nok av tester og ønsker en fordypning i testmetodikk.

Nye brukere av arbeidspsykologiske tester

Nye brukere av arbeidspsykologiske tester

Nye brukere av arbeidspsykologiske tester

Modul 1: Evner og ferdigheter

Modul 1 er en generell innføringsmodul som dekker de fleste aspekter ved arbeidspsykologisk testmetodikk med vekt på evne- og ferdighetstester. I denne modulen dekkes også vanlige statistiske begreper slik at deltakerne blir i stand til å forstå og tolke testresultater fra evne- og ferdighetstester. Personer som utelukkende skal benytte evne- og ferdighetstester fra cut‑e må melde seg opp en autorisasjonsdag senest ett år innen fullført modul 1. Personer som ønsker å bruke profiltester går videre til modul 2.
Kurset har et teoretisk og praktisk fokus og dekker evne- og ferdighetstestbatteriet scales.

Modul 2: Personlighet og verdier

Modul 2 bygger direkte på Modul 1, og fokuserer på profiltester. Foruten at modulen kvalifiserer til autorisasjon på cut‑es verditest og personlighetstester, gis det en innføring i stillingsanalyse og sammenfatning av testdata med intervjudata, i tillegg til at kurset gir et godt grunnlag for å forstå og tolke testresultater fra profiltester.
Kurset har et teoretisk og praktisk fokus og dekker følgende verktøy:
  • personlighetstesten shapes
  • verditesten views

Samlet pris for begge kurs: 25 000,- eks. mva. Inkl kursmateriell.
Kurspåmelding

Erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

Erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

Erfarne brukere av arbeidspsykologiske tester

Konverteringskurs (2 dager)

For brukere av kvalitetsverktøy tilbyr vi en kortere og mer fokusert opplæring i bruken av cut-es verktøy. Erfarne kursholdere sørger for at du får den opplæringen som skal til for at du kan bruke verktøyene og metodikken på en trygg og faglig forsvarlig måte, både til rekruttering og utvikling.
Vi anerkjenner den kompetansen du har per i dag, tar utgangspunkt i de autorisasjoner og krediteringer du allerede har på psykometriske tester, og gir deg det du trenger for en smertefri konvertering til vår metodikk. Kurset går over to dager, der en halv dag er satt av til praktisk gjennomføring av testtilbakemeldinger.
Kurset har et teoretisk og praktisk fokus og dekker følgende verktøy:
  • evne- og ferdighetstestbatteriet scales
  • personlighetstesten shapes
  • verditesten views

Pris: kr. 12.500,- Inkl kursmateriell
Merk: En forutsetning for å delta på dette kurset er at man har gjennomført kurs i minst en av testene som er sertifisert hos DNV GL for bruk i seleksjon. En liste over sertifiserte arbeidspsykologiske tester finner du på DNV-GL sine nettsider.
Dersom du ikke oppfyller kravene kan du melde deg på våre innføringskurs.
Kurspåmelding

Autorisasjonsdag

Autorisasjonsdag

Autorisasjonsdag
Senest ett år etter at man har gjennomført enten Modul 1 og 2 eller konverteringskurs må man delta på en autorisasjonsdag. Etter godkjent deltagelse på denne dagen får man et endelig autorisasjonsbevis fra cut‑e.
Krav for å delta er 10 reelle gjennomførte tilbakemeldingsprosesser. Hensikten med denne er at brukerne skal kunne ta opp spørsmål som har dukket opp i forbindelse med praktisk bruk av testene. I tillegg ønsker vi i cut‑e å forsikre oss om at metodikken blir anvendt på et forsvarlig vis. Autorisasjonsdagen legges opp slik at hver enkelt deltaker presenterer et kasus, enten fra rekruttering, coaching eller lederutvikling. Hver deltaker legger da fram et kasus der man har benyttet enten shapes og views eller shapes og evne- og ferdighetstest(er). Deltakere som består får tildelt autorisasjonsbevis.
Dagen har et praktisk fokus og dekker følgende verktøy:
  • personlighetstesten shapes
  • verdi- og motivasjonstesten views
  • evne- og ferdighetstestbatteriet scales

Personer som utelukkende skal benytte evne- og ferdighetstester fra cut-e kan melde seg opp til autorisasjonsdagen etter fullført Modul 1. Disse vil da oppnå en autorisasjon i evne- og ferdighetstester. Ta kontakt med oss på info.norge@cut-e.no for mer informasjon om dette.
Pris: kr. 3.500,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

Oppfriskningskurs for testbrukere

Oppfriskningskurs for testbrukere

Oppfriskningskurs for testbrukere
Dette kurset er utviklet for deg som allerede er bruker av cut-es tester, og som ønsker faglig påfyll og en oppfriskning. På kurset går vi gjennom ny forskning og oppdateringer fra cut-e, valg av tester og kombinasjon av ulike metoder, tolkning av testresultater, og eksempler på ”best practice” i testbruk. Vi har også tips om smarte mapTQ-funksjoner på testinvitasjon og rapportgenerering.
Kurset er et valgfritt supplement til autorisasjonskurs (Modul 1 og 2).

Pris: kr. 5.000,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

360°-kartlegging

360°-kartlegging

360°-kartlegging
Kurspåmelding

Rekrutteringskurs

Rekrutteringskurs

Rekrutteringskurs
cut-es DNV GL-godkjente rekrutteringskurs gir en grundig innføring i ulike sider ved rekrutteringsprosessen. Temaer som dekkes i kurset er jobbanalyse og kravspesifikasjon, kost-nytte-analyser, ulike seleksjonsmetoder, arbeidsrett og etikk. Vi ønsker med dette kurset å gi deltagerne et godt grunnlag for å gjennomføre rekrutteringsprosesser som er treffsikre, effektive og rettferdige. Kurset er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering, for eksempel i personal- og HR-avdelinger og i rekrutteringsselskaper. Innholdet i kurset dekker de temaene som er relevante for DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.
Pris: kr. 10.000,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

effect: effektivisering av ledergrupper

effect: effektivisering av ledergrupper

effect: effektivisering av ledergrupper
Deltakerne vil få en grundig teoretisk gjennomgang av faktorene som effect er bygget på. Kursdeltakerne vil også få en grundig opplæring i selve verktøyet: hvordan det er oppbygget og hvordan man kan forstå og praktisk arbeide med profilen.
Kurset vil være en god blanding av teori og praksis. En case-basert læringsmetode vil benyttes der deltakerne vil lære å tolke, forstå og praktisk benytte kunnskapen i arbeid med ledergrupper. Konkrete metoder for hvordan man kan arbeide med ledergrupper med utgangspunkt i profilen vil også vil også være en del av kurset.
Pris: kr. 10.000,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

Det strukturerte intervjuet

Det strukturerte intervjuet

Det strukturerte intervjuet
cut‑e sitt kurs i intervjuteknikk har som målsetning å gi deg som deltager økt kunnskap om fallgruver og feilkilder i intervjuet, og opplæring i en metode som kan gi mer treffsikre, profesjonelle og rettferdige intervjuer: Det kompetansebaserte strukturerte intervjuet.
Store deler av kurset arbeider vi i smågrupper der video-feedback benyttes som et hjelpemiddel for å gi den enkelte bedre innsikt i egen atferd og tilnærming i intervjuet.
Dette kurset er beregnet for erfarne HR-medarbeidere og konsulenter som ønsker å videreutvikle sin intervjuteknikk. Det er ikke påkrevd å være autorisert bruker av cut‑es verktøy for å delta på kurset. Rekrutteringsrapporten basert på personlighetstesten shapes vil bli benyttet i kurset. Kurset gir ingen autorisering på cut‑es instrumenter.
Pris: kr. 9.000,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

Avansert testmetodikk

Avansert testmetodikk

Avansert testmetodikk
Modul 4 er en fordypningssekvens hvor vi går nærmere inn på en del grunnleggende begreper ved testbruk. Dette inkluderer statistiske begreper som korrelasjon, reliabilitet og validitet, samt beregning av ulike typer testskårer og konfidensintervaller. Vi vil også se nærmere på hvordan tester blir konstruert og tilpasset norske forhold. Etikk og regelverk rundt testbruk blir diskutert, sammen med økonomisk nytteverdi av ulike tester.
Personer som gjennomgår modul 4 skal kunne veilede andre personer i etablering av prosedyrer for testbruk, og selvstendig kunne vurdere når og hvordan tester best kan brukes i arbeidslivssammenheng. I denne modulen vil vi også se nærmere på og trene på ulik intervjumetodikk, og da spesielt det kompetansebaserte intervjuet.
Pris: kr. 15.000,- ekskl. mva. Inkl kursmateriell
Kurspåmelding

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument