Finn de beste kandidatene, fyll stillinger raskere og kutt kostnader

Arbeidet med rekruttering har mange utfordrende scenarioer. Du trenger en partner som kan hjelpe deg med utfordringene rundt utvelgelse av kandidater.  

Du har kanskje veldig mange søkere, eller greier ikke å skille mellom dem på grunn av like kvalifikasjoner og erfaring. Kanskje du konkurrerer om talenter det er veldig få av, eller har vanskeligheter med å standardisere prosesser for ulike avdelinger, eller kanskje du vet at det tar for lang tid fra søknad til ansettelse. 

Kunder som bruker cut-e i rekruttering

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Vår erfaring med rekrutteringsprosessen

cut-e har en mangeårig erfaring, med hundrevis av internasjonale og lokale kunder, i bruk av nettbasert psykometri for å møte arbeidslivets utfordringer. Våre tilpassede screening-verktøy, som tester for situasjonsbedømmelse, hjelper deg med å identifisere de personene som med størst sannsynlighet vil reagere slik du ønsker i ulike jobbscenarioer, og de nettbaserte evnetestene våre finner kandidatene med de intellektuelle egenskapene som kreves i rollen. Kompetansebaserte instrumenter viser hvor godt kandidatenes evner passer overens med evnene du er på utkikk etter. 

Vi er ikke bare en utvikler og leverandør av løsninger. Vi hjelper deg også med å analysere resultatene over tid for å tilpasse utvelgelsesprosessen på en måte som optimaliserer bruken av evalueringsinstrumentene. 

Prognostisering i rekruttering

Prediktiv talentanalyse i rekruttering fra cut-e viser og definerer hva som er viktig i stillingen og organisasjonen, både i dag og i fremtiden, og gir deg et rammeverk for evaluering av jobbsøkere. Det betyr at evalueringen av kandidatene både tar hensyn til behovene i dag, men også baserer seg på egenskaper som vil kreves i fremtiden.  

Rapporter fra evaluering av kandidater: 

 

 • Beskriver kandidatenes rolle og hvordan de passer inn i organisasjonen, basert på en validert modell
 • Fokuserer på de relevante kompetanseområdene for stillingen som kandidaten evalueres for
 • Inkluderer komplette intervjuveiledninger
 • Er tilgjengelig øyeblikkelig når en evaluering er fullført
 • Gjenspeiler bedriftens kompetansemodell og språk og er tilgjengelig på over 40 ulike språk. Kan også være på et annet språk enn evalueringen ble gjennomført på

 

Produktutvikling basert på forskning

For at en psykometrisk test skal ha en verdi, må den være av høy kvalitet i tillegg til at den må evalueres og oppdateres fortløpende. Forskningsprogrammet vårt inkluderer løpende produktutvikling og forbedring av eksisterende produkter samt design og utvikling av nye verktøy som flytter grenser for hva som kan evalueres og tilpasses behovene i næringslivet. Vi var det første byrået som utviklet evalueringer spesielt til bruk på mobile enheter, og det første som designet en praktisk kreativitetstest. Forskningsteamet vårt jobber med kunder for å utvikle normer og validitetstester, og gjennomfører forskningsprosjekter som er direkte relevante for rekrutteringen: hvordan minimere juks, hvordan bruke mobile enheter, hva kandidatene forventer av en evaluering. Den nyeste forskningen vår i Global Assessment Barometer viser at flere organisasjoner ønsker å gruppere flere tester og tilby dem sammen for å bruke mindre tid på testing – uten at det går på bekostning av kvaliteten. Denne typen kunnskap påvirker produktutviklingen vår.

cut-e videointervjuer på nett

Videointervjuer på nett fra cut-e er en innovativ, nettbasert personalløsning som er enkel å bruke, og som raskt og enkelt gir organisasjonen et realistisk inntrykk av kandidatenes ferdigheter og kompetanse. Med dette verktøyet kan kandidatene delta i et strukturert videointervju for kartlegging av kompetanse på egenhånd og hvor som helst i verden. Intervjuer på nett fra cut-e gjør det mulig å evaluere kandidatene på en effektiv og juridisk forsvarlig måte som gir mye lavere screeningkostnader.

Bruk av intervjuer på nett fra cut-e har flere fordeler, inkludert:

 • 70 % mindre tid brukt på intervjuer, sammenlignet med andre metoder
 • Høy effektivitet og objektivitet med flere som evaluerer 
 • Gjør at man slipper utfordringene rundt planlegging som kjennetegner tradisjonelle intervjumetoder 
 • Reduserer kostnadene for kandidatene

White Paper: Make better talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance. 

 

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Produkter til rekruttering

Vi har et stort produktutvalg som omfatter personlighet, evner, innovasjon og kreativitet, integritet, motivasjon og verdier – og det finnes et verktøy for for alle slags kandidater, fra nyutdannede med høyere utdanning til ledere, administrative stillinger og stillinger i industri, bygg og anlegg. Men hvor skal man starte? Produktsøket vårt foreslår noen verktøy – og rekrutteringsveiledningen vår kan hjelpe deg med å designe den beste arbeidsflyten for virksomheten basert på spesifikke krav.. Våre evalueringer for å tiltrekke søkere brukes stadig oftere av de som ønsker å komme i kontakt med potensielle søkere før de eventuelt søker. Blant de som søker, kan vi hjelpe deg med å filtrere ut kandidater som ikke egner seg (ideelt når du har en stor søkermasse), slik at du kan konsentrere deg om de som er best egnet. Vi hjelper deg også med å planlegge stadiene i rekrutteringen og utarbeide relevant kommunikasjon på disse punktene. Mage av evalueringene våre kan nå gjøres på mobile enheter.

White Paper: Wired for Engagement

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Design av assessment- og utviklingssentre

cut-es eksperter har lang erfaring med å utforme assessment- og utviklingssentre, i Norge og internasjonalt. Vi kan bistå din organisasjon i hele assessment-senter-prosessen, fra jobbanalyse og valg av kartleggingsmetoder til screening av søkere, utvikling av intervjumaler og simuleringsoppgaver og prosjektledelse i forbindelse med assessment-senteret.

Vi utvikler pålitelige og pragmatiske løsninger tilpasset behovet i din organisasjon. vi er vant til å samarbeide tett med nøkkelpersoner i organisasjonen, og har lang erfaring med å lære opp bedriftsinterne bedømmere.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre erfaringer og tanker på dette feltet.

Hva er kompetansebasert rekruttering?

For det første, hva er ”kompetanse” i kompetansebasert rekruttering?
cut-e definerer kompetanse som en gruppe handlinger som fører til gode jobbresultater. Det som ligger til grunn for en kompetanse er personlighet, evner, kunnskap, erfaring, interesse og motivasjon.

Det virker innlysende at rekruttering bør baseres på disse faktorene, men altfor ofte har selskaper problemer med å finne den rette kandidaten. Eller verre – de finner en kandidat de mener er den rette for senere å oppdage at det likevel ikke var den rette kandidaten. Så hvordan skiller kompetansebasert rekruttering seg fra annen rekruttering?

Hva er målet for kompetansebasert rekruttering?

Kompetansebasert rekruttering handler om å forstå helt konkret hva som trengs i den aktuelle jobben. Deretter må det defineres en prosess som konkret finner frem til de kompetansene som er avgjørende for suksess i jobben. Man ser da på personlighet, evne, kunnskap og kulturell egnethet. Eller enklere uttrykt – man må skape et tydelig skille mellom personlighetstrekk (hva personen foretrekker å gjøre), motivasjon (hva personen ønsker å gjøre) og kognitive evner (hva personen er i stand til å gjøre) – og rekruttere på grunnlag av denne informasjonen.

Blant disse undervurderes normalt personligheten når man skal forutse kompetanser og jobbsuksess. Som Jack Welsh, tidligere administrerende direktør for General Electrics, så konsist uttrykte: "Altfor ofte ansetter vi på grunn av dyktighet og går til oppsigelse på grunn av personlighet. Jeg kan gi opplæring innen ferdigheter; jeg ønsker den rette holdningen."


Fordelene ved kompetansebasert rekruttering

Kompetansebasert rekruttering er effektivt og virkningsfullt, og dermed også økonomisk. Konsulentene i cut-e kan gi deg råd om hvordan du optimaliserer rekrutteringsprosessen. Våre tester og spørreskjemaer gir deg informasjonen som er viktig for å fatte bedre ansettelsesbeslutninger.

Strategiske kompetansemodeller

Gode kompetansemodeller er smidige, treffsikre og praktiske. Mange av kompetansemodellene som benyttes i organisasjoner i dag er imidlertid store, tunge, unyanserte, og i verste fall lite brukbare. Istedenfor å ta utgangspunkt i organisasjonens strategiske mål, baserer mange organisasjoner seg på innspill fra ulike grupper i organisasjonen. Faren er da at kompetansemodellen ikke reflekterer de strategiske målene, men heller ender opp som en slags oppsummering av en rekke gruppers oppfatning av hva som er viktig.

cut-e hjelper deg med å fokusere på det viktigste. Om du ønsker ekspertveiledning og informasjon, eller om du ønsker å overlate prosjektet i sin helhet til oss, har cut-e konsulenter som leverer funksjonelle, brukervennlige og treffsikre kompetansemodeller.

Hvor viktig er talentet i talentutvikling?

Tidligere var talentutviklingens fokus å finne unge medarbeidere med høyt potensiale, deretter sette dem sammen i talentgrupper og systematisk utvikle dem til morgendagens ledere og toppsjefer. Dette kunne skape en til dels elitistisk holdning og sette fokus på noen utvalgte få – som kanskje førte til at man ignorerte alle de andre ansatte som uten tvil også hadde en form for ”talent”.

Etter at demografiske endringer har ført til mangel på eksperter og ledere, kan selskapene ikke lenger koste på seg denne elitistiske holdningen i talentutvikling.

Dersom man erstatter ordet ”talent” med ”potensial” blir det raskt logisk å inkludere hele arbeidsstyrken. Den nye målsettingen: Å avdekke og utvikle alt tilgjengelig potensial hos alle ansatte.

Noen sier at talentutvikling reduserer turnover, noen sier det øker produktiviteten – men hvordan identifiserer man hva medarbeiderne er gode til og om de har potensial til å gjøre mer?

Med korrekte tester og spørreskjemaer hjelper cut-e deg i utviklingen av talentutviklingsstrategien og gir egnede løsninger for å finne frem til, utvikle og holde på de ansatte som har potensial til å gjøre mer.

Høyere effektivitet ved teknisk integrasjon

Integrering av evalueringer med en HRIS- eller ATS-plattform gir høyere effektivitet og dataintegritet og tilrettelegger for bedre analyse av testdata. Vi har laget integrasjoner med en rekke tredjeparts teknologiselskaper og vet fallgruvene, snarveiene og hva som er viktig i prosjektledelsen. Vi kan også hjelpe deg med gjennomføringen av hele rekrutteringsprosessen. Med et voksende behov for å kunne dokumentere ROI, samtidig som talentanalyse blir mer utbredt, er det viktig at dataene finnes på ett sted og er lett tilgjengelig. Kundene våre setter pris på det brukervennlige grensesnittet en cut-e-integrasjon gir, og kandidatene deres får oppleve en sømløs, relevant og enkel utvelgelsesprosess.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument