cut-e utvikler løsninger som utnytter teknologien maksimalt

Vi utvikler rettferdige, engasjerende og positive løsninger samtidig som vi følger de strengeste prinsippene for testing og utnytter teknologiens fordeler maksimalt. Teknologien er i konstant utvikling. Det samme kan sies om kompetansen vår.

Vi forstår og tar i bruk teknologiske nyvinninger både i form av teknisk integrasjon med nettbaserte personal- eller søknadssystemer (HRIS/ATS), utvikling av tester og spørreundersøkelser optimalisert for mobile enheter – eller helt enkelt ved å presentere resultater på den måten jobbsøkere og personalmedarbeidere ønsker og forventer. Testresultater kan både presenteres kort og enkelt på mobil eller som omfattende sikrede pdf-dokumenter.

Video

David Barrett, COO i cut-e Group, holder foredrag om fremtiden for talent, teknologi og sosialt ved SRTech.

Uslåelig kompetanse på integrering

Vi har mange års erfaring med integrering mot en rekke ulike HR- og ATS-systemer, og har vært ledende i bruk av HR-XML-standarden. Vår unike kombinasjon av HR-kompetanse, IT-ferdigheter og erfaring i prosjektledelse sørger for en god plan som implementeres til riktig tid og pris. Vi har et førsteklasses samarbeid med en rekke partnere innenfor integrasjon og har erfaring med alt fra små, enkle til store, kompliserte prosjekter. Hvis du vurderer å integrere dine psykometriske løsninger med eksisterende eller nye personalsystemer, vil vi gjerne høre fra deg. Vi har den tekniske kompetansen du trenger. 

Ekte, mobile løsninger

Vi vet hva som kreves for å optimalisere psykometriske løsninger for mobile enheter. Dette er noe vi har lyktes med: Det er én ting å konvertere tester og spørreundersøkelser til HTML5 - de vanskelige utfordringene ligger i å oppnå et godt resultat og reagere i tråd med brukerens forventninger, samt forstå i hvilke situasjoner det egner seg å gjennomføre tester på mobil, nettbrett eller PC.

Med et så stort spekter av utstyr, operativsystemer og tilkoblinger er det viktig å sørge for at testene beholder sine psykometriske egenskaper, samtidig som de er rettferdige, pålitelige og objektive. Vi jobber hele tiden med å kartlegge brukernes aksept, atferd og forventninger, slik at vi kan designe og utvikle evalueringer som også er relevante i fremtiden.

Artikkel: Å finne de beste i et "hav av gullfisk": å lykkes med søkersentrert Web 2.0-rekruttering

Å finne de beste talentene og beholde dem i organisasjonen er viktig for å lykkes i næringslivet, men hvordan finner og kommuniserer man med kandidater som ikke er på utkikk etter jobb, eller som ikke er klar over sine egne ferdigheter og talenter? Slike personer kaller vi "gullfisk".
Bedrifter over hele verden er på jakt etter de beste talentene. Hvordan finner de disse talentene når de ikke er å se noe sted? I "Talent Solution 2014", en verdensomspennende LinkedIn-undersøkelse, svarte 85 prosent at de er positive til å bytte rolle – men i praksis er det bare 25 prosent som aktivt søker en ny jobb. 

Hvordan kan de mindre aktive talentene oppsøkes og oppmuntres til handling? Hva er et talent, og hvordan kan en personalekspert identifisere de som passer perfekt til jobben? Svarene på disse spørsmålene gir nye tilnærminger til søkersentrert rekruttering: online recruiting 2.0.

cut-e tar databeskyttelse på høyeste alvor

Vi tar databeskyttelse på høyeste alvor. Med tjenester fra cut-e kan du ta viktige beslutninger om rekruttering og utvikling. cut-e utvikler og leverer løsninger tilpasset akkurat dette formålet. Vi sørger for at disse løsningene oppfyller de juridiske kravene til konfidensialitet og integritet for behandling av personopplysninger. 

Her er noe av det vi gjør for å sikre at opplysningene dine håndteres i samsvar med regelverket:

  • cut-e er sertifisert med ISO/IEC 27001 for informasjonssikkerhet. Som en del av denne sertifiseringen har vi dokumentert datasikkerhet og informasjon om hovedprogrammene til cut-e
  • cut-e har interne brukerretningslinjer for intern datasikkerhet som omfatter generelle bestemmelser om bruk av IT-infrastruktur og IT-løsninger som cut-e GmbH stiller til rådighet for ansatte eller brukere.
  • cut-e har en egen datasikkerhetsingeniør samt en ekstern datasikkerhetsingeniør fra det tyske selskapet Intersoft Consulting Services AG.
  • cut-e har en personvernerklæring som beskriver hvordan cut-e innhenter, bruker og beskytter personopplysninger vi mottar. Vi jobber for å skape tillit til hvordan vi håndterer personopplysninger. Vi følger etiske retningslinjer og overholder kravene til personvern og databeskyttelse i landene vi opererer i.

Spørsmål om databeskyttelse som alle seriøse testleverandører skal kunne svare på

Basert på tilbakemeldinger fra vår eksterne datasikkerhetsingeniør i Intersoft Consulting Services skal enhver testleverandør kunne oppgi informasjon om betingelser for datasikkerhet og personvern: 

  • Selskapet må ha en navngitt person med ansvar for datasikkerhet og personvern.
  • Selskapet må oppgi foretaksnummeret sitt. Hvert land har sitt eget tilsynsorgan. 
  • Selskapet må kunne gjøre rede for hvor personopplysninger lagres, og hvem som har tilgang til dem.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument