Nettbaserte evalueringer gir effektive prosesser og resultater

cut-e kombinerer innovativ teknologi innen psykometri og relaterte konsulenttjenester med en forståelse av forretningskonsepter. Du ønsker å vite – og vi ønsker å finne det ut for deg – hva som ligger til grunn for enestående personlige egenskaper og evner, spesielt innenfor det som er viktig for virksomheten din. Vi oppretter en brukervennlig prosess for evaluering via Internett, som kan integreres sømløst med eksisterende personal- og resultatsystemer.

Når du investerer i oss, tilbyr vi en høy avkastning på den investeringen i form av tid og penger spart, samt økt verdiskapning. Dette gjelder alle personalområder fra screening, seleksjon, talentgrupperinger, utviklingsprogrammer, og i arbeidet med å beholde dyktige medarbeidere.  
Nedenfor ser du noen få eksempler på hvordan vi kan gi deg en høy avkastning på investeringer.

Hva våre kunder sier

"cut-e is always available and quick to provide valuable information, to clarify various matters, and to take and act on our feedback."

Silviu Badescu, Deloitte

Predict engagement to secure ROI

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.” 

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Høyere fullføringsprosent i Siemens

Økning i fullførte lærlingprogrammer fra 88 % til 95 % etter introduksjon av cut-es tester for logiske ferdigheter og interessekartlegging.

Opplæring er veldig ressurskrevende, enten det dreier seg om lærlingprogrammer, opplæring av nyansatte flyveledere eller lederutdanning for administrerende direktører. Det er likevel mer enn ressursbruken som gjør valg av opplæringsprogrammer viktig: gjennomføring av programmer er veldig viktig for gjennomføringen av selskapets strategi. Uten nyutdannede piloter, kan ikke flyene fly de planlagte rutene. 

cut-e kan hjelpe deg med å identifisere faktorene som avgjør om et program gjennomføres på en tilfredsstillende måte og identifisere de med størst sannsynlighet for å fullføre opplæringen. Viktigste resultater: investere mindre i personer med høy sannsynlighet for å falle fra, og gi verdiskapning gjennom flere vellykkede fullføringer.

easyJet sparer tusener på rekruttering

En besparelse på over 152 000 $ over en periode på fire år gjennom en reduksjon av antall evalueringssentre som kreves i rekrutteringen etter innføring av cut-es nettbaserte evaluering og realistiske jobbscenarioer samt tidligere identifisering av de beste kandidatene. 

Evalueringssentre er tidkrevende og dyre i drift. Likevel er de blant de mest nøyaktige og verdifulle evalueringsverktøyene vi har til rådighet. Ved å gjøre dem mer effektive og redusere antall sentre du trenger for å dekke ansettelsesbehovet, kan du redusere kostnadene betraktelig.   

cut-e kan hjelpe deg med å se hvilke egenskaper som kjennetegner de med størst mulighet til å lykkes i organisasjonen og deretter sette sammen en evalueringsprosess rundt dette, slik at du kan identifisere de beste kandidatene tidligere i prosessen. Viktigste resultater: Du vil kunne bruke ressursene på bedre kandidater ved å bruke mindre ressurser og tid på uegnede søkere.

White Paper: Make better talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance.

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

En raskere ansettelsesprosess i Sunglass Hut

Ansettelsesprosessen redusert fra 25 til 15 dager for butikkmedarbeidere etter en gjennomgang av hvilke viktige egenskaper og erfaringer som kreves blant søkerne, samt innføring av cut-es Test for situasjonsbedømmelse.

Å gjøre ansettelsesprosessen kortere gir ikke bare raskere tilgang til kvalifiserte kandidater, det kan også forhindre at kandidater ansettes av konkurrenter. cut-e kan hjelpe deg med å identifisere de viktigste egenskapene for hver rolle og utvikle en prosess for nettbasert evaluering som gjør prosessen bedre og enklere, i tillegg til å utpeke de best egnede kandidatene. Automatisering av enkelte prosesser vil ikke bare gjøre prosessen raskere og gi mindre administrasjonsarbeid – beslutningene vil også tas raskere basert på konkrete resultatkrav for evalueringen som vi hjelper deg med å fastsette. Viktigste resultater: Nye ansatte kan begynne tidligere i jobben, og du kan hindre konkurrentene fra å få tak i dem, samtidig som de interne kostnadene dine reduseres.

Harveys øker salgsresultatene

En salgsøkning på 14 % for nye ansatte etter innføring av cut-es spørreundersøkelse om atferdstyper og verktøyer for situasjonsbedømmelseen gevinst på 10 700 $ per år.

Å finnet ut hva som gjør den ene selgeren så mye bedre enn den andre, og å bruke denne informasjonen til noe, kan gjøre et stort utslag på topp- og bunnlinjen. Personligheten til en person vil ofte ha visse trekk som gjør at vedkommende trives og lykkes i selskapet – i tillegg til tidligere resultater eller salgserfaring.

cut-e kan hjelpe deg med å fastslå og definere hva som kreves for å lykkes i salg samt forutse hvordan salgskandidatene dine vil lykkes. Vi kan hjelpe deg med å analysere talentdata og korrelere disse med evalueringsdata. Vi peker ut elementene for å lykkes i salg og hjelper til med å skape en evalueringsprosess for rekruttering som fremhever de kritiske elementene du har behov for. Viktigste resultater: Ansett nye talenter med ferdighetene og kompetansen som kreves for å bli den nye superselgeren i virksomheten din.

Kortere intervjuer og færre som slutter i Ricoh

Reduksjon på 45 minutter per intervju og en 7 % reduksjon i personer som slutter siden innføringen av cut-es skreddersydde rapport om verdier, "Ricoh Way", som evaluerer potensielle ansettelser mot Ricohs kjernekompetanseområder. 

Tid tilbrakt i intervjuer er ikke alltid vel tilbrakt tid. Du må være fokusert og vite akkurat hva stillingen går ut på, og du må ha kunnskap om egenskapene til personen som intervjues og hvordan de passer inn.

cut-e har hjulpet en rekke organisasjoner med å få en bedre forståelse av hvilken persontype de trenger i ulike roller: en kombinasjon av ferdigheter, motivasjonsfaktorer, verdier, evner, kompetanseområder og karaktertrekk. Vi hjelper også til med å definere evalueringsprosessen som fremhever egenskapene som kreves hos kandidatene, kombinerer informasjonen og kan gi en kort, tilpasset intervjuveiledning som den som ansetter, kan bruke under selve intervjuet. Viktigste resultater: Mindre tid per intervju, siden den som intervjuer kan fokusere på de viktigste spørsmålene for å danne et bilde av kandidatene. De som intervjues forstår stillingen og organisasjonen bedre, basert på områdene som dekkes i intervjuet og verdiene det gis uttrykk for – slik at de selv kan bedømme om rollen passer for dem.

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument