Drivers & Machine Operators Suite

Å betjene kjøretøy og maskiner krever en spesifikk sammensetting av evner og ferdigheter. Cut-e har utviklet et testbatteri for sjåfører og maskinoperatører som måler nøkkelegenskaper for:

 

 • Truckførere, lastebilsjåfører og drosjesjåfører
 • Industriarbeidere og maskinoperatører
 • Personer som monterer og utfører reparasjoner på kraftledninger
 • Flygere og flymaskinister

  Alle typer arbeid med motoriserte kjøretøy er farlige ... men det er mulig å minimere risikoen!

  Statistikken bekrefter at å betjene kjøretøy og maskiner er krevende arbeid der uoppmerksomhet, tretthet, alkoholpåvirkning, stress og aggresjon enkelt kan føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

  Å redusere faren for ulykker blant sjåfører og maskinoperatører har store fordeler: det kan redde både operatørenes og andres liv og redusere unødvendige kostnader ved å begrense ulykker og beskytte kostbare maskiner og kjøretøy.
   
  Du kan minimere risikoen!
  Med cut-e Drivers Suite er det mulig å identifisere og rekruttere kandidater med evnene og de personlige egenskapene som gjør dem til oppmerksomme, pålitelige og effektive sjåfører og maskinoperatører. Testing før hvert arbeidsskift er også mulig. Det sikrer at de ansatte er i form til å jobbe og ikke er utmattet, beruset eller lignende.

  Intervju: cut-e og Drivers Suite

  Vi stilte Dr. Achim Preuss, grunnleggeren av cut-e Group, noen spørsmål om Drivers Suite: Hvorfor er det nødvendig med en egen testløsning? Hvordan er disse testene spesielt tilpasset for sjåfører? Hvilken rolle spiller integritetstesting ved valg av sjåfører og maskinoperatører?

  Hva måles og hvordan?

  cut-e har designet en rekke tester som evaluerer egenskapene som kan knyttes til trygg kjøring.

  De fem testene i Drivers Suite måler følgende:

  • Konsentrasjon
  • Reaksjonshastighet og oppmerksomhet
  • Evne til å gjøre flere ting samtidig
  • Orienteringssans
  • Observasjon og hukommelse

   Det er to hovedområder som avgjør den totale poengsummen:

  • Årvåkenhet = konsentrasjon, reaksjonshastighet og oppmerksomhet
  • Informasjonsbearbeiding = evne til å gjøre flere ting samtidig, orienteringssans, observasjon og hukommelse

  I tillegg kan de følgende relevante egenskapene måles med cut-es integritetsundersøkelse squares:

  • Impulskontroll
  • Etisk bevissthet
  • Pålitelighet

  Testene i

  • E3+ måler konsentrasjonsevnen. Oppgaven innebærer at deltakerne skal reagere på ulike elementer på en bestemt måte, så raskt som mulig.
  • Testen rt 2.0 måler reaksjonsevnen. Oppgaven krever at kandidaten reagerer så raskt som mulig når to tilsvarende objekter vises på skjermen.
  • mt-drv måler evnen til å gjøre flere ting samtidig (multitasking). Denne testen involverer å reagere på et signal under tidspress, matematisk utregning og vurdering av en rekke tegn. mt-drv er en tilpasset versjon av scales mt, spesielt designet for Drivers Suite.
  • Hensikten med nav-drv er å bestemme i hvilken retning et kjøretøy beveger seg etter ulike manøvrer. Denne testen måler personens retnings- og orienteringssans. Høye poengsummer indikerer en evne til å beholde orienteringen etter mange endringer av retning, for eksempel når man kjører en bil. scales nav-drv er en tilpasset versjon av scales nav som er spesielt tilpasset Drivers Suite.
  • Hensikten med mem-drv er å huske trafikkskilt og plasseringen av disse. Testen måler evnen til å huske informasjon. 
  • Integritetstesten squaresmåler sannsynligheten for at noen utviser ikke-formålstjenlig atferd i jobben.squares er utviklet på en måte som vektlegger viktige faktorer i ulike situasjoner som fører til ikke-formålstjenlig atferd i jobben.

  Referansemateriell

  Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

  Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

  Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

  Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

  Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

  Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

  Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

  Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

  Assessment Product Finder

  Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
  Søk på
  Emne
  Instrument