Bedre nyutdannede søkere som blir lengre i organisasjonen?

Er du i stand til å rekruttere dem raskt, før konkurrentene gjør det? Gir ansettelsesprosessen for nyutdannede et best mulig bilde av av bedriftens image?

Når du rekrutterer nyutdannede må du identifisere de ferdighetene og egenskapene organisasjonen trenger. Desto mer informasjon du har tidlig i søknadsprosessen, jo raskere kan du ta avgjørelser, fokusere på de riktige personene og ansette dem i virksomheten. Også de som får avslag må ta med seg et positivt inntrykk av møtet med dere.

Hastighet og effektivitet er viktige elementer i evalueringsprosessen. cut-e hjelper deg med å tydeliggjøre hva du er på utkikk etter og utarbeider deretter en rekke tester hentet fra porteføljen vår for å identifisere kandidatene med de riktige egenskapene og ferdighetene, som har læringspotensial, som vil passe inn i organisasjonskulturen, og som har den riktige personligheten og holdningene for å lykkes i virksomheten.
 

Kunder som benytter seg av cut-e i ansettelse av nyutdannede

Hva kan cut-e bidra med i rekruttering av nyutdannede?

cut-e hjelper deg hele veien med å identifisere den riktige kombinasjonen av tester for å identifisere de riktige kandidatene til bedriften. Vi legger inn brandingen din i online-systemet slik at det ser ut som ditt eget, og integrerer det med søknadssystemet ditt for å automatisere prosessen i størst mulig grad.

Rettferdig for alle

Testene våre er utviklet for å være rettferdige og gyldige – vi ønsker å gi kandidatene støtte på sitt eget språk, og tester på over 40 språk.

Sømløs integrering

Vi jobber med mange søknads-, personal- og evalueringssystemer, som Taleo, SAP-HR, Lumesse EasyCruit, i-Grasp og Talentlink. Dette betyr at vi maksimerer effektiviteten, reduserer menneskelige feil, og gjør prosessen så enkel som mulig.

White Paper: The elements of a great candidate experience

If you’ve tried to hire in the past year, you’ve likely experienced the war for talent firsthand. Did you know that 46% of candidates have a poor application experience? Candidates know they have options in this competitive environment, and they have high expectations. And yet employers often fail to meet those expectations.

This white paper examines the three elements that go into providing an exceptional candidate experience, the kind that also feeds customer experience.

chatAssess: det simulerte chatspillet for mer engasjerende rekruttering

cut-es nye psykometriske kommunikasjonsspill chatAssess er et kraftig situasjonsbedømmende verktøy, basert på chatprogrammer som WhatsApp og Facebook Messenger, som kartlegger en kandidats styrker, personlighet og evner. Kartleggingen tar 6-15 minutter og er designet for å støttet tidlig screening og tiltrekning, både for folk med høyere og lavere utdannelse. Kartleggingsverktøyet minner om de mest populære chatprogrammene for smarttelefoner. Dette bidrar til å gjøre det attraktivt, engasjerende og realistisk for kandidatene. Fra et brukerperspektiv, appellerer chatAssess til millennials og kandidater som er tidlig i karrieren, gjennom å tilby konversasjonsbasert interaksjon i et format de er fortrolige med.

David Barretts råd til nyutdannede

David Barrett, CCO i cut-e, gir noen tips for nyutdannede med høyere utdanning:
"Bedrifter bruker mye tid og ressurser på å finne talenter. Du må huske at: De er like interessert i deg, som du er i dem."

 

Har du blitt invitert til å gjennomføre en eller flere tester?

Er du nysgjerrig på hva som møter deg? Nervøs? Vi har samlet all informasjonen du trenger om online tester.