Øke effektiviteten i ledergrupper

Som et resultat av et samarbeidet mellom cut-e og Bang & Midelfart er effect et online verktøy for å måle og utvikle effektiviteten i ledergrupper.

effect gir ledergruppen innsikt i egne styrker og utviklingsområder, og presenterer gruppen med konkrete forslag til hvordan den kan øke effektiviteten.

Intervju med Professor Henning Bang og Dr Achim Preuss om teamledelse med effect.

Video

Dr. Henning Bang om effektivitet i ledergrupper

Hvordan ble effect utviklet og hva er det basert på?

Spørreskjemaet effect er resultatet av forskningsprosjektet «Effektivitet i ledergrupper» som siden 2001 har blitt ledet av førsteamanuensis Henning Bang ved Universitetet i Oslo. Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere indikatorer på gode ledergruppeprestasjoner, samt faktorer som påvirker hvor godt ledergrupper presterer.

Gjennom en omfattende gjennomgang av internasjonal forskning på ledergrupper og andre typer beslutningsteam siden 1970, samt egen forskning på mer enn 200 ledergrupper i Norge og Danmark, har forskningsgruppen foreslått en modell for effektivitet i ledergrupper. 

Modellen bak effect består av 24 faktorer, som enten er indikatorer på effektivitet i ledergrupper, eller viktige for å skape effektivitet i ledergrupper. Gjennom effect får ledergruppen informasjon om sin fungering ved at hver av medlemmene evaluerer gruppen på faktorene i effect. Evalueringen blir også sammenlignet med en normgruppe basert på over 200 andre ledergrupper.

effect gir organisasjonen informasjonen den trenger for å vurdere hvordan ledergruppen bør utvikle seg virdere. cut-e tilbyr teknisk og faglig opplæring i praktisk bruk av effect.

Referanseliste

Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253-261.

Cannon, M. D. & Edmondson, A., (2005), Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently). Long Range Planning, no. 3, 299-319.

Cohen, S. G. & Bailey, D. E., (1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, vol. 23 no. 3, 239-290.

De Wit, F. R. C., Jehn, K. A. & Greer, L. L., (2012). The Paradox of Intergroup Conflict - A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 360-390

Distefano, J. J., Maznevski, M. L. (2000). Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, vol. 31 no. 1, 124-153

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ProQuest Psychology Journals,  vol.  96 no. 6, 1258-1274

Edmondson, A. & McLain Smith, D., (2008). Too hot to handle? How to manage relationship conflict. Rotman Magazine, vol. 49 no. 1, 6-31

Edmondson, A. & Lei, Z., (2014). Psychological Safety - The history, renaissance and future of an interpersonal construct. annualreviews.org

Friedman, V., Lipshitz, R. & Popper, M., (2005). The Mystification of Organizational Learning. Journal of Management Inquiry

Kozlowski, S. & Bell, B., (2001). Work Groups and Teams in Organizations. Cornell University ILR School

Mathieu, M., Maynard, T., Rapp, T. &Gilson, L., (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Futur. Journal of Management

Salas, E., Sims, D. & Burke, S., (2005). Is there a "Big Five" in Teamwork?. Small Group Research

Assessment Product Finder

Søk blant over 40 tester for å finne den rette testen for deg.
Søk på
Emne
Instrument